Vyriausiji rinkimų komisija
Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl savivaldybių tarybų rinkimų apygardų bei apylinkių rinkimų komisijų sudarymo ir pavedimo šioms komisijoms vykdyti
Respublikos Prezidento rinkimų miestų, rajonų bei apylinkių rinkimų komisijų funkcijas.

Lietuvos Respublikos šeimos turto ir pajamų deklaracija

Laimutis Žurauskas

Kandidato anketa

3. Darbovietė: Akcinė bendrovė "UTENOS TRIKOTAŽAS"
4. Deklaruotojo (įskaitant vaikų) ataskaitiniu laikotarpiu gautų pajamų (be mokesčių) bendra suma: 152911Lt (II skyr. S1 "pinigais" ir "natūra".
5. Deklaruotojo (įskaitant vaikų) ataskaitiniu laikotarpiu sumokėtų mokesčių bendra suma: 82790Lt
6. Deklaruotojo (įskaitant vaikų) turimo privalomo registruoti turto, vertybinių popierių, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių bendra vertė (III S1 + IV S1):
    ataskaitinio laikotarpio pradžioje:
    ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:
7. Deklaruotojo iki ataskaitinio laikotarpio pradžios suteiktų paskolų suma:
8. Deklaruotojo faktiškai turimų piniginių lėšų ne banke, banko sąskaitose ir indėlių bendra suma:
    ataskaitinio laikotarpio pradžioje(V.2.1. + V.3.1.): 111702 Lt.
    ataskaitinio laikotarpio pabaigoje(V.2.2. + V.3.2.): 197722 Lt.
9. Deklaruotojo, jo sutuoktinio ir/arba vaikų bendros piniginės lėšos banko sąskaitose ir indėlių bendra suma:
    ataskaitinio laikotarpio pradžioje(V.3.3 punkto eilutės "metų pradžioje" suma):
    ataskaitinio laikotarpio pabaigoje(V.3.3 punkto eilutės "metų pabaigoje" suma):
10. Deklaruotojo ataskaitiniu laikotarpiu gautų (ir iki metų pabaigos negrąžintų) paskolų suma:
11. Deklaruotojui ataskaitiniu laikotarpiu kitų asmenų grąžintų paskolų suma (V.5.):
12. Deklaruotojo ataskaitiniu laikotarpiu pasiskolintų (nesugrąžintų) ir dovanotų piniginių lėšų bendra suma (V.6. + V.7.):

Lietuvos Respublikos gyventojo turto ir pajamų deklaracija

Laimutis Žurauskas

Kandidato anketa

3. Darbovietė: AB "Utenos trikotažas"
4. Deklaruotojo (įskaitant vaikų) ataskaitiniu laikotarpiu gautų pajamų (be mokesčių) bendra suma: 152911Lt (II skyr. S1 "pinigais" ir "natūra".
5. Deklaruotojo (įskaitant vaikų) ataskaitiniu laikotarpiu sumokėtų mokesčių bendra suma: 82790Lt
6. Deklaruotojo (įskaitant vaikų) turimo privalomo registruoti turto, vertybinių popierių, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių bendra vertė (III S1 + IV S1):
    ataskaitinio laikotarpio pradžioje: 191898 Lt.
    ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 194298 Lt.
7. Deklaruotojo iki ataskaitinio laikotarpio pradžios suteiktų paskolų suma: 0 Lt.
8. Deklaruotojo faktiškai turimų piniginių lėšų ne banke, banko sąskaitose ir indėlių bendra suma:
    ataskaitinio laikotarpio pradžioje(V.2.1. + V.3.1.): 111702 Lt.
    ataskaitinio laikotarpio pabaigoje(V.2.2. + V.3.2.): 197722 Lt.
9. Deklaruotojo ataskaitiniu laikotarpiu gautų (ir iki metų pabaigos negrąžintų) paskolų suma: 0 Lt.
10. Deklaruotojui ataskaitiniu laikotarpiu kitų asmenų grąžintų paskolų suma (V.5.): 0 Lt.
11. Deklaruotojo ataskaitiniu laikotarpiu pasiskolintų (nesugrąžintų) ir dovanotų piniginių lėšų bendra suma (V.6. + V.7.): 0 Lt.


Vyriausiji rinkimų komisija
Vyriausioji rinkimų komisija, Gedimino 53, Vilnius, Lietuva. Tel. 2396969
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt,
dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt
LRS ITD©, 2002