Vyriausioji rinkimų komisija
Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl savivaldybių tarybų rinkimų apygardų bei apylinkių rinkimų komisijų sudarymo ir pavedimo šioms komisijoms vykdyti
Respublikos Prezidento rinkimų miestų, rajonų bei apylinkių rinkimų komisijų funkcijas.

Kandidato į savivaldybės tarybos narius anketa

Jonas Remeika

Pajamų deklaracija

5. Gimimo data: 1937-02-01
6. Gyvenamoji vieta: Pasvalio r. sav., Kubiliūnų k.
8.1. Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2. Ar nesate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą arba pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam specialiais įstatymais ar statutais apribotas dalyvavimas politinėje veikloje, ar nesate kitos valstybės renkamo valdžios organo narys? Ne
8.3. Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi
9. Ar turite ką nurodyti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus: Ne
88 str.
1 d. Kiekvienas kandidatas į tarybos narius turi viešai paskelbti, jeigu jis po 1990m. kovo 11d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teisme įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus nusikaltimo. Apie tai jis nurodo kandidato į tarybos narius anketoje. Rinkimų komisijos leidžiamame plakate su kandidatų sąrašu prie kandidato pavardės turi būti pažymėta "Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo". Tai neprivaloma, jei asmuo okupacinio režimo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei.

10. Gimimo vieta: LIETUVA
11. Tautybė: Lietuvis (-ė)
12. Išsilavinimas: Aukštasis
13. Užsienio kalbos: Rusų
15. Ankščiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas:
     nuo: null iki: null       Pasvalio miesto savivaldybės taryba
16. Darbovietė: ŽŪB ''Kubiliūnai'', valdybos pirmininkas
17. Visuomeninė veikla: Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, revizijos komisijos pirmininkas
19. Šeimyninė padėtis: Vedęs(usi)
     Sutuoktinio vardas: Marytė
     Vaikų vardai:  Virgijus, Brigita


Vyriausioji rinkimų komisija
Vyriausioji rinkimų komisija, Gedimino 53, Vilnius, Lietuva. Tel. 2396969
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt,
dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt
LRS ITD©, 2002