2002 m. gruodžio 22 d. Respublikos Prezidento ir Savivaldybių tarybų rinkimai

Rinkėjų aktyvumas 1-ajame rinkimų ture

Pastabos. Apygarda sąraše rodoma tik tada, kai perduoti bent vienos jos apylinkės duomenys.
Procentai skaičiuojami nuo duomenis perdavusių apylinkių rinkėjų skaičiaus sumos, ne nuo apygardos rinkėjų skaičiaus.
Diagrama

Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt,
dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt
LRS ITD©, 2002