Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Pateikiami duomenys paimti iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazės.
Komentarus dėl WWW puslapių siųskite adresu
rinkweb@lrs.lt.
 
Puslapis atnaujintas 2003 02 18, 09:52.

- 1-ojo rinkimų turo balsavimo rezultatai mieste (rajone) -

 
Vilkaviškio rajono

2-ojo rinkimų turo balsavimo rezultatai

 
Iš viso apylinkių mieste (rajone) - 43, duomenys gauti iš 43.

Duomenys gauti iš apylinkių, kurių sąrašuose rinkėjų yra 39413, rinkimuose dalyvavo 21693 (55.04%).
Negaliojančių biuletenių - 234 (1.08%), galiojančių biuletenių - 21459 (98.92%).

 
Už kiekvieną kandidatą paduotų balsų skaičius:
(rūšiuota pagal paduotų balsų skaičių, gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus)
 

Kandidatas     Paduotų balsų skaičius  
  apylinkėse     paštu     iš viso     procentais  
 Rolandas Paksas  12206  1153  13359  62.25 % 
 Valdas Adamkus  7073  1027  8100  37.75 % 
Iš viso mieste (rajone):    19279  2180  21459   100 % 

Pasirinkę kandidatą, gausite informaciją apie tik už jį paduotus balsus šio miesto (rajono) apylinkėse.
 

 
2-ojo rinkimų turo balsavimo rezultatai apylinkėse

Pasirinkę apylinkę, gausite informaciją apie joje paduotus balsus už kiekvieną kandidatą.
Nepabrauktu šriftu užrašytos tos apylinkės, iš kurių dar negauta duomenų.

1. Vilkaviškio  rytų   2. Vilkaviškio pietų   3. Vilkaviškio vakarų   4. Vilkaviškio šiaurės   5. Kybartų rytų   6. Kybartų vakarų   7. Virbalio   9. Bartninkų   10. Lakštučių   11. Pašeimenių   12. Piliakalnių   13. Gižų   14. Bačkiškių   15. Karklinių   16. Keturvalakių   17. Gudkaimio   18. Lauckaimio   19. Matlaukio   20. Šiaudiniškių   21. Vilkupių   22. Virbalio kaimiškoji   23. Daržininkų   24. Klausučių   25. Sūdavos   26. Karalkrėslio   27. Pajevonio   28. Alksnėnų   29. Opšrūtų   30. Paežerių   31. Pilviškių   32. Ramoniškių   33. Alvito   34. Karalių   35. Klampučių   36. Serdokų   37. Uosių   38. Gražiškių   39. Kaupiškių   40. Vištyčio   41. Vartų   42. Pūstapėdžių   43. Slabadų   44. Gudelių  
 
 Miesto (rajono) rinkimų komisijos suskaičiuoti balsai
  

 
Pagrindinis rezultatų puslapis