KANDIDATAS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS

JULIUS VESELKA


Gimė 1943 m. vasario 8 d. Ukmergės rajone, Siesikų miestelyje. 1962 m. baigė Siesikų vidurinę mokyklą. 1962-1965 m. tarnavo tarybinėje armijoje. Grįžęs iš armijos dirbo tarybiniame ūkyje brigadininku, miško darbininku. 1967 m. įstojo į Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą ir jį baigė 1972 m. Trejus metus dėstė Universitete, po to dirbo susivienijime „Metalas“ Tiekimo skyriaus viršininku, Maisto pramonės ministerijoje vyresniuoju ekonomistu, skyriaus viršininko pavaduotoju, Ekonomikos instituto vyr. moksliniu bendradarbiu, skyriaus vedėju, direktoriaus pavaduotoju, Ekonomikos ministerijoje - skyriaus viršininku. 1992-1996 m. buvo išrinktas Seimo nariu. Nuo 1992 m. gruodžio mėn. iki 1994 m. kovo mėn. buvo Ekonomikos ministras. Nuo 1996 m. iki 2000 m. ūkininkavo. 2000 m. spalio mėn. vėl buvo išrinktas Seimo nariu.


Socialinių mokslų daktaras. Mokslinėje ir kitoje spaudoje ekonomikos klausimais yra parašęs per 200 straipsnių. Yra išleidęs knygą „Kaip sukurti pasiturinčią ir saugią Lietuvą“, keletą brošiūrų ekonomikos klausimais.


Vedęs. Žmona Antanina dirba AB „Skaiteks“ vyresniąja ekonomiste. Turi du vaikus: Dalią ir Gediminą.