KANDIDATAS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS

VYTAUTAS ANTANAS MATULEVIČIUS


Gimė 1952 m. liepos 31 d. Prienų rajone, Šilavoto kaime. Vaikystė praėjo Vilniaus rajone, kur tėvas dirbo zootechniku. Baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universitetą ir įgijo žurnalisto specialybę.


Dirbo laikraštyje „Komjaunimo tiesa“, vėliau buvo pasiųstas į Maskvą įgyti kitų redakcijų darbo patirties komjaunimo centro komiteto leidžiamame leidinyje „Molodiožnaja pečatj“ („Jaunimo spauda“). Iš šio darbo pasitraukė dėl asmeninių aplinkybių. Dirbo Maskvos literatūrinėje spaudoje, o prasidėjus „perestroikai“ ir laisvėjimo procesui, Visuomeninių mokslų akademijos kultūros katedroje 1986-1989 m. parašė ir apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Meninis vaizdas ir tikrovė“.


Norėdamas grįžti į Lietuvą, 1989 m. rudenį pradėjo dirbti „Pravdos“ laikraščio korespondentu Lietuvoje. Laikraščiui pradėjus pulti ir juodinti Lietuvos atgimimą bei jos valstybingumo siekį, V.Matulevičius, protestuodamas prieš tai, 1990 m. pavasarį paskelbė spaudoje viešą pareiškimą ir iš pareigų pasitraukė.


Buvo pakviestas dirbti atkuriamame „Lietuvos aide“, tačiau pasirinko kitą galimybę - dirbti Lietuvos televizijoje, laidoje „Veidrodis“. Sausio įvykių išvakarėse pradėjęs rengti reportažus iš Aukščiausiosios Tarybos rūmų, šiame pastate su kitais kolegomis iš Lietuvos televizijos dirbo iki rugpjūčio pučo žlugimo. Čia pradėjo rengti ir savo laidą „Krantas“, vėliau pelniusią daugelį premijų. 1997 m. perėjo į privačią Baltijos televiziją. Čia tęsė laidą „Krantas“, o vėliau pradėjo rengti autorinę Vytauto Matulevičiaus laidą. Dirbdamas šioje televizijoje, du kartus iš eilės, 2000-aisiais ir 2002 metais, buvo išrinktas Metų žmogumi ir geriausiu Lietuvos žurnalistu. Taip pat yra pelnęs Lietuvos žurnalistų sąjungos Vinco Kudirkos premiją, konkurso „Ad rem“ nugalėtojo vardą, užsienio lietuvių konservatorių bei Europos Sąjungos premijas už kovą su korupcija.


Vedęs. Žmona Svetlana - ekonomistė. Turi 13 metų sūnų Jurgį ir 11 metų dukrą Agnę. Iš pirmosios santuokos gimusi dukra Ieva yra suaugusi ir gyvena savarankiškai.