KANDIDATAS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS

VYTAUTAS ŠUSTAUSKAS


Gimė 1945 m. kovo 19 d. Kelmės rajone, Kražiuose. Augo šešių vaikų šeimoje - trys seserys ir trys broliai. Jaunystėje teko daug dirbti. 1964 m. baigė Klaipėdos laivų statybos technikumą, po to buvo pašauktas į armiją. 1967 m. grįžęs iš armijos, dirbo įvairiose Klaipėdos įmonėse mechaniku, gamybos mokymo meistru. 1968 m. išplaukė į jūrą. 1972 m. persikėlė gyventi į Kauną ir dirbo Kauno radijo matavimo prietaisų mokslinio tyrimo institute meistru, inžinieriumi technologu. Daug važinėjo į komandiruotes. Dirbo Metalo dirbinių gamykloje cecho viršininku.


Nuo 1989 m. savo gyvenimą paskyrė politikai, buvo Lietuvos Laisvės Lygos Kauno skyriaus pirmininku. 1992 m. įkūrė visuomeninį judėjimą Lietuvos Laisvės Sąjungą. 1994 m. visuomeninį politinį judėjimą perregistravo į politinę partiją Lietuvos Laisvės Sąjunga ir iki šiol yra jos vadovas. Nuo 1992 m. dalyvavo visuose Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimuose. Nuo 1995 m. renkamas į Kauno miesto tarybą. 2000 m. buvo išrinktas Kauno meru. Tais pačiais metais spalio mėnesį buvo išrinktas ir į Lietuvos Respublikos Seimą.