KANDIDATĖ Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS

KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ


Gimė 1943 m. vasario 26 d. Švenčionių rajone, Vasiuliškių kaime.


1944 m. kovo mėn. neteko tėvo, kurį, kaip 1941 m. birželio sukilimo dalyvį, nužudė nkvd.


1965 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universitetą ir dirbo jame iki 1986 m.


1971 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją, 1986 m. tapo ekonomikos mokslų habilituota daktare.


1982-1983 m., 1986 m. ir vėliau dirbo mokslinį darbą Vokietijoje.


1986-1988 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto direktoriaus pavaduotoja, vėliau - Liaudies ūkio specialistų ir vadovaujančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo instituto rektore.


Aktyvią politinę veiklą pradėjo 1988 m. - buvo viena iš pagrindinių Lietuvos Sąjūdžio iniciatorių ir dalyvių, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė, 1990-1992 m. - Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatė.


1990-1991 m. - po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pirmoji Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrė Pirmininkė.


1990 m. pirmoji iš Lietuvos politikų susitiko su JAV Prezidentu Dž. Bušu, Britanijos premjere M.Tetčer, Prancūzijos prezidentu F.Mitteranu, Vokietijos kancleriu H.Koliu. Po šių susitikimų M.Gorbačiovas buvo priverstas derėtis su Lietuva. Už politinę veiklą atkuriant Lietuvos nepriklausomybę apdovanota Romoje Minervos prizu.


Lietuvos Respublikos Seimo narė, Lietuvos-Europos instituto prezidentė, Lietuvos moterų asociacijos prezidentė, Baltijos moterų krepšinio lygos prezidentė, Pasaulio moterų lyderių tarybos narė, Valstybinių parlamentinių lyderių fondo Europos valdybos narė, Jungtinių tautų vaikų fondo Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkė.


1995 m. - Lietuvos moterų partijos, kuri vėliau tapo Naujosios demokratijos partija, steigėja ir pirmininkė. Nuo 2001 m. - Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos pirmininkė. 1996 m. ir 2000 m. išrinkta į Seimą vienmandatėse rinkimų apygardose.


2000 m. apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordinu ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu.


2001 m. už ypatingus nuopelnus apdovanota aukščiausiu Vokietijos Federacinės Respublikos apdovanojimu - Nuopelnų ordino Didžiuoju kryžiumi su žvaigžde.


K.D.Prunskienė yra išauginusi tris vaikus - Rasą, Vaidotą ir Daivitą.


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1992 m. rugsėjo 14 d. sprendimu patvirtintas juridinę reikšmę turintis faktas, kad Kazimira Danutė Prunskienė sąmoningai bendradarbiavo su SSRS KGB.