KANDIDATAS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS

JUOZAS EDVARDAS PETRAITIS


Gimė 1957 m. spalio 16 d. Melburne lietuvių šeimoje. Tėvai, kilę iš Kretingos ir Viekšnių, buvo priversti išvažiuoti dėl okupacijos 1944 m. Tėvas yra buvęs Australijos katalikų bendruomenės pirmininku (dabar miręs), motina buvo stomatologė. Turi dvi seseris-Loretą ir Sigutę.


1974 m. baigė katalikiškąją gimnaziją, o 1982 m. - aukštuosius mokslus Melburne. 1989 m. Kembridžo universiteto Teisės fakultete (Anglijoje) įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį (mokesčiai ir ekonomika).


Verslininkas. Kapitalą įgijo iš teisinių konsultacijų bei nekilnojamojo turto užsienyje.


1989 m. grįžo į Lietuvą tęsti tėvų siekius dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Konsultavo Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Ekonomikos, Prekybos ir pramonės ministerijas, Lietuvos banką ekonomikos, privatizavimo ir teisės klausimais.


Žmona Giedra yra kilusi iš Alytaus. Turi du sūnus - Fabijų ir Klaudijų.