KANDIDATAS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS

ARTŪRAS PAULAUSKAS


Gimė 1953 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje. Tėvai dažnai buvo perkeliami dirbti iš vienos vietos į kitą, todėl A.Paulauskui teko mokytis Tauragės, Kretingos, Telšių, Šiaulių ir kitų miestų vidurinėse mokyklose.


1971 m. baigė Šiaulių 2-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Jį baigė 1976 m. ir buvo paskirtas į Kaišiadorių rajono prokuratūrą. Iš pradžių (1976-1979 m.) dirbo tardytoju, o vėliau (1979-1982 m.) - rajono prokuroro pavaduotoju. Dirbdamas mokėsi iš savo vyresniųjų kolegų, kurie mielai dalijosi profesinėmis žiniomis ir asmeniniu patyrimu.


1982 m. buvo paskirtas Varėnos rajono prokuroru ir juo dirbo penkerius metus.


1987 m. buvo pakviestas dirbti į Vilnių ir keletą mėnesių dirbo LKP CK instruktoriumi. Tais pačiais metais buvo paskirtas Lietuvos Respublikos prokuroro pavaduotoju.


1990 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba A.Paulauską paskyrė Lietuvos Respublikos prokuroru, o po kelių dienų SSRS generalinė prokuratūra į šį postą paskyrė savo žmogų. Liepos mėnesį A.Paulausko vadovaujama prokuratūra įstatymu buvo pavadinta Generaline prokuratūra, o A.Paulauskas tapo generaliniu prokuroru. Tačiau tam tikra prokuratūrų dvivaldystė išliko iki 1991 m. rugpjūčio pučo.


1995-1997 m. dirbo generalinio prokuroro pavaduotoju, po to trumpai vertėsi advokato praktika.


1997 m. dalyvavo rinkimuose į Respublikos Prezidentus.


1998 m. įkūrus Naująją Sąjungą (socialliberalų partiją), A.Paulauskas buvo išrinktas šios Sąjungos pirmininku. Partija sėkmingai dalyvavo 2000 m. Seimo rinkimuose ir pirmajame Seimo posėdyje spalio 19 d. A.Paulauskas buvo išrinktas Seimo Pirmininku.


Vedęs. Turi keturis vaikus. Iš pirmosios santuokos - du sūnus: Andrių ir Vilių, iš antrosios santuokos - sūnų Arną ir dukrą Aistę.


Laisvalaikiu mėgsta skaityti, sportuoti.