KANDIDATAS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS

VYTAUTAS BERNATONIS


Gimė 1940 metais Prienų rajone, Šilinių kaime. 1958 metais baigė Kauno politechnikumą ir buvo paskirtas dirbti gamykloje cecho meistru. Padirbęs vienerius metus ir trejus metus atitarnavęs armijoje, 26 metus dirbo Vilniaus „Plastos“ gamykloje - darbininku, brigadininku, technologu, cecho viršininko pavaduotoju, 14 metų - 700 žmonių cecho viršininku, direktoriaus pavaduotoju gamybai. Dirbdamas gamyboje baigė Vilniaus inžinerinio statybos instituto vakarinį skyrių, neakivaizdinę aspirantūrą Kauno politechnikos institute, apgynė technikos mokslų kandidato ir daktaro (habilituoto) disertacijas. Nuo 1988 metų dėstė Kauno politechnikos institute, ten jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. 1990 metais buvo išrinktas pirmuoju atkūrusios nepriklausomybę Lietuvos sostinės Vilniaus meru. 1991 metais iš Vilniaus miesto mero pareigų buvo atleistas. Šiuo metu dirba gamybos ir komercijos srityse ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje, Vokietijoje, Malaizijoje, kitose Europos, Rytų ir Pietryčių Azijos šalyse. Ši veikla padėjo susipažinti su įvairių pasaulio valstybių raidos ypatumais, suprasti jose vykstančius politinius, ekonominius, socialinius procesus. Yra dviejų valstybinių premijų laureatas.


Žmona - gydytoja, dirba Lietuvos pediatrijos centre. Turi tris sūnus: Rytį, Vytautą ir Justiną. Auga keturi vaikaičiai.