KANDIDATAS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS

VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITISGimė 1951 m. rugpjūčio 9 d. Jakutijos ATSR, Bulunsko rajono Kiusiurio kaime. Tėvai - 1941 metų tremtiniai. Tėvas Alfonsas Andriukaitis (g. 1905 m.) buvo aktyvus pasipriešinimo okupacijoms dalyvis. 1979 m. Alfonsas Andriukaitis pasirašė 46 pabaltijiečių kreipimąsi į TSRS, VDR, VFR Vyriausybes bei Jungtinių Tautų generalinį sekretorių K.Valdheimą dėl Ribbentropo-Molotovo pakto padarinių Lietuvai likvidavimo. Šeima nuolat buvo KGB persekiojama ir stebima. Į Lietuvą grįžo 1958 metais.


1969 m. V.P.Andriukaitis aukso medaliu baigė Kauno 24-ąją vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais pradėjo aktyviai dalyvauti disidentinėje ir pasipriešinimo veikloje.


1975 m. baigė Kauno medicinos instituto Gydomosios medicinos fakultetą ir įgijo gydytojo chirurgo specialybę.


1976 m. įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją.


1976-1985 m. dirbo Ignalinos centrinėje ligoninėje chirurgu.


1985-1992 m. dirbo Vilniaus respublikinės klinikinės ligoninės Kardiochirurgijos centre kardiochirurgu, taip pat bendrosios chirurgijos skyriuje.


1976 m. KGB buvo suimtas ir nubaustas 3 metų priverstine registracija Ignalinoje. Daug kartų KGB apklaustas, sulaikomas, jautė nuolatinį šios institucijos spaudimą.


1979 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto neakivaizdinį skyrių, jį 1984 m. baigė su pagyrimu ir įgijo istoriko specialybę.


1989 m. buvo Lietuvos ekonominio savarankiškumo koncepcijos darbo grupės narys, rengė socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos reformų projektus bei pagrindines būsimų įstatymų nuostatas.


1990-1992 m. - Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo deputatas (kandidatu iškėlė Lietuvos persitvarkymo sąjūdis), Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.


Nuo 1992 m. - Seimo narys, išrinktas Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4. Šioje vienmandatėje rinkimų apygardoje Seimo nariu išrinktas keturis kartus.


1997 m. buvo kandidatas į Respublikos Prezidentus.


1999-2001 m. - Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas.


Nuo 2001 m. - Seimo Pirmininko pavaduotojas, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas.


Yra paskelbęs straipsnių medicinos istorijos ir chirurgijos, politologijos klausimais. Moka anglų, lenkų, rusų, vokiečių kalbas. Domisi filosofija, istorija, Lietuvos kultūros istorija, etnografija, medicina, regionine ir savivaldybių politika, tarptautiniais santykiais. Mėgsta muziką, poeziją, sportą.


Vedęs. Žmona Irena - lituanistė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vyriausioji specialistė. Turi tris vaikus: Šarūną, Gediminą ir Rūtą.