KANDIDATAS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS

ALGIMANTAS MATULEVIČIUS


Gimė 1948 m. sausio 19 d. Prienuose. Mokėsi Prienų rajono Šilavoto, Marijampolės rajono Liudvinavo vidurinėse mokyklose, Vilniaus politechnikume ir Vilniaus universitete. Pastarajame įgijo ekonomisto specialybę. Vėliau apgynė disertaciją, jam suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis (ekonomikos).


1964-1967 m. dirbo Vilniaus grąžtų gamykloje darbininku, inžinieriumi. Tarnavo armijoje, dirbo komjaunimo darbuotoju.


1981-1991 m. dirbo „Neringos“ gamybiniame susivienijime, buvo šio susivienijimo generaliniu direktoriumi, vėliau Lietuvos ir Vokietijos bendros įmonės „Broner“ valdybos primininku.


1992-1993 m. buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministras be portfelio. Po darbo Vyriausybėje perėjo į privatų verslą. 1993-2000 m. - UAB „Algarvė“ valdybos pirmininkas.


A.Matulevičius - vienas iš Pramonininkų konfederacijos įkūrėjų, buvo jos prezidentas, dabar - prezidiumo narys.


Seimo narys nuo 2000 m. Yra pateikęs daugiau kaip 30 įstatymų projektų, išnagrinėjęs per 400 rašytinių piliečių pareiškimų. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, Antikorupcijos komisijos narys, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos Ekonomikos komiteto pirmininkas.


Narystę Liberalų partijoje yra sustabdęs.


Vedęs. Žmona Gražina užsiima leidybine veikla. Turi sūnus Tomą ir Giedrių.