In English Puslapis atnaujintas 2003 07 28, 11:30

Marijampolės rajono (Nr.29) apygarda

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | Kandidatai, gavę mandatus |

Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 54 (100.00% nuo 54).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 34122, rinkimuose dalyvavo - 13179 (38.62%),
  negaliojančių biuletenių - 680 (5.16%), galiojančių biuletenių - 12499 (94.84%).
Mandatų skirstymo kvota - 463. Mandatų skaičius - 27.

Sąrašo
eil. nr.
Partija, politinė organizacija ar koalicija Paduotų balsų skaičius Gautų
mandatų
skaičius
apylinkėse paštu iš viso procentais
nuo galiojančių
biuletenių
- % apygardoje
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 3414 195 3609 28.87% 8
4 Lietuvos demokratinė darbo partija 2487 92 2579 20.63% 6
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija 2286 193 2479 19.83% 5
12 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 896 98 994 7.95% 2
3 Lietuvos centro sąjunga 733 15 748 5.98% 2
15 Lietuvos socialdemokratų partija 709 27 736 5.89% 2
16 Koalicija "Tautos Jėga Vienybėje ( Santara )" 661 35 696 5.57% 1
13 Lietuvos valstiečių partija 623 35 658 5.26% 1
  Iš viso: 11809 690 12499     27

Mandatų pasiskirstymo diagrama

Balsavimo rezultatai apygardos apylinkėse

Kazlų Rūdos  Kazlų Rūdos  Kazlų Rūdos  Kazlų Rūdos 
Gudelių  Daugirdų  Igliaukos  Šventragio 
Daukšių  10 Varnupių  11 Višakio Rūdos  12 Jūrės 
13 Bebruliškių  14 Bagotosios  15 Jūrės gelež. stotis  16 Ąžuolų Būdos 
17 Plutiškių  18 Dženčialaukos  19 Puskelnių  20 Sasnavos 
21 Gavaltuvos  22 Antanavo  23 Smilgių  24 Mokolų 
25 Šunskų  26 Meškučių  27 Balsupių  28 Valavičių 
29 Baraginės  30 Patašinės  31 Igliškėlių  32 Liubavo 
33 Salaperaugio  34 Netičkampio  35 Padovinio  36 Želsvos 
37 Liudvinavo  38 Buktos  39 Kulokų  40 Liucinavo 
41 Sangrūdos  42 Mockų  43 Radiškės  44 Jusevičių 
45 Jungėnų  46 Brazavo  47 Brukų  48 Sūsnikų 
49 Tarprubežių  50 Akmenynų  51 Kampinių  52 Jurgežerių 
53 Kalvarijos vakarinė   54 Kalvarijos rytinė 

Balsai, suskaičiuoti miesto,rajono rinkimų komisijoje

Pagrindinis rezultatų puslapis

Logo
Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
LRS ITD©, 2003     Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt, dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt