In English Puslapis atnaujintas 2003 07 28, 11:28

Anykščių rajono (Nr.15) apygarda

| Balsavimo rezultatai apylinkėse | Kandidatai, gavę mandatus |

Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 37 (100.00% nuo 37).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 27788, rinkimuose dalyvavo - 15908 (57.25%),
  negaliojančių biuletenių - 599 (3.77%), galiojančių biuletenių - 15309 (96.23%).
Mandatų skirstymo kvota - 613. Mandatų skaičius - 25.

Sąrašo
eil. nr.
Partija, politinė organizacija ar koalicija Paduotų balsų skaičius Gautų
mandatų
skaičius
apylinkėse paštu iš viso procentais
nuo galiojančių
biuletenių
- % apygardoje
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 5198 442 5640 36.84% 9
4 Lietuvos demokratinė darbo partija 3398 227 3625 23.68% 6
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija 2779 507 3286 21.46% 5
15 Lietuvos socialdemokratų partija 1333 149 1482 9.68% 3
13 Lietuvos valstiečių partija 1164 112 1276 8.33% 2
  Iš viso: 13872 1437 15309     25

Mandatų pasiskirstymo diagrama

Balsavimo rezultatai apygardos apylinkėse

Anykščių  Anykščių  Anykščių  Anykščių 
Piktagalio  Ažuožerių  Elmos  Burbiškio 
Šlavėnų  10 Debeikių  11 Leliūnų  12 Kavarsko 
13 Dabužių  14 Janušavos  15 Svirnų  16 Šerių 
17 Šovenių  18 Kurklių  19 Kurklelių  20 Staškūniškio 
21 Katlėrių  22 Skiemonių  23 Mačionių  24 Daujočių 
25 Aulelių  26 Svėdasų  27 Vaitkūnų  28 Troškūnų 
29 Vaidlonių  30 Vašuokėnų  31 Surdegio  32 Nausodės 
33 Raguvėlės  34 Levaniškio  35 Traupio  36 Andrioniškio 
37 Viešintų 

Balsai, suskaičiuoti miesto,rajono rinkimų komisijoje

Pagrindinis rezultatų puslapis

Logo
Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
LRS ITD©, 2003     Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt, dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt