Lietuviškai Last update 11:33 07.28.2003

Trakai Region (No.50) Constituency

List candidates of Homeland Union - Lithuanian Conservatives
No. in
list
Name, surname
1 Albertas AMSIEJUS
2 Viktoras VALIUSIS
3 Rimvydas Raimondas SURVILA
4 Juozas JANONIS
5 Vytautas PASKAUSKAS
6 Vytautas MONKEVICIUS
7 Violeta GEDMINAITE
8 Vytautas SKIRKA
9 Bronius PARGALIAUSKAS
10 Domicele JANUSKAITIENE
11 Juozas LISAUSKAS
12 Remigijus ZYMANTAS
13 Romualda PUPEIKIENE
14 Antanas Algimantas ADOMAITIS
15 Jonas KASPARAVICIUS
16 Jonas MISEIKIS
17 Jonas KERSYS
18 Alfonsas RAILA
19 Aldona MARCINKEVICIENE
20 Nijole Onute VALANCIENE
21 Vilija BABARSKIENE
22 Liudas BALCIUNAS
23 Povilas INDRULIONIS
24 Gediminas ROMASKA
25 Romualdas LANKAS
26 Rita VISELGAITE
27 Kestutis Jonas REKLYS
28 Rimgaudas SIMONIS
29 Virginija CIZIENE
30 Zofija Marijona KUDRIASOVIENE
Note. Elected candidates rendered in bold print.

The main page of results

Logo
The data presented herein is taken from the database of the Central Electoral Committee.
LRS ITD©, 2003      These pages are created and maintained by the Information Technologies department of The Seimas of the Republic of Lithuania.
Please send your comments about the contents to ZeVaig@lrs.lt, about WWW pages rinkweb@lrs.lt