Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Stebėtojai, kuriems Nevėžio rinkimų apygarda Nr. 26 įteikė stebėtojų pažymėjimus

Lietuvių nacionalinė partija - “Jaunoji Lietuva”:

Margarita BERESNEVAITĖ Visose rinkimų apylinkėse
Danutė MACEJŪNIENĖ Visose rinkimų apylinkėse
Jovitas MATAITIS Visose rinkimų apylinkėse
Jolanta ŠLAMIŠKYTĖ Visose rinkimų apylinkėse
Rima ČEPURNIENĖ Visose rinkimų apylinkėse
Algirdas ŽANDARAS Visose rinkimų apylinkėse
Juozas MOZERIS Visose rinkimų apylinkėse
Valmantas MOZERIS Visose rinkimų apylinkėse
Kastytis GAURELIS Visose rinkimų apylinkėse
Vytautas MIKĖNAS Visose rinkimų apylinkėse
Audrius SKIMBORAUSKAS Visose rinkimų apylinkėse
Rolandas MEILIŪNAS Visose rinkimų apylinkėse
Darius VALENTINAVIČIUS Visose rinkimų apylinkėse
Gintaras ŽILYS Visose rinkimų apylinkėse
Giedrius VALENTINAVIČIUS Visose rinkimų apylinkėse
Skirmantas KADŽIUS Visose rinkimų apylinkėse

Lietuvos centro sąjunga:

Ovidijus BUJEVIČIUS Geležinkelio apylinkėjė Nr. 1
Marija Danutė KAŽUKAUSKIENĖ Rožių apylinkėjė Nr. 2
Vaidas MAKARAUSKAS Šiaulių apylinkėjė Nr. 3
Valdemaras JAKŠTAS Vienybės apylinkėjė Nr. 4
Vytautas KRIKŠČIŪNAS Maisto apylinkėjė Nr. 5
Jonas GVAZDAUSKAS V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Raimondas DAMBRAUSKAS J. Balčikonio apylinkėjė Nr. 7
Dalija LATVĖNIENĖ Laisvės apylinkėjė Nr. 8
Dalija LAVĖNIENĖ Laisvės apylinkėjė Nr. 8
Antanas SURVILA Daukanto apylinkėjė Nr. 9
Egidijus ŽUKAUSKAS Konservatorijos apylinkėjė Nr. 10
Saulius KADŽYS Danutės apylinkėjė Nr. 11
Laimutis SĖDŽIUS Tulpių apylinkėjė Nr. 12
Romanas FILATOVAS Ukmergės apylinkėjė Nr. 25

Lietuvos demokratinė darbo partija:

Inga LUMPICKAITĖ Šiaulių apylinkėjė Nr. 3
Nijolė JANAUDIENĖ Vienybės apylinkėjė Nr. 4
Gintautas PAULAVIČIUS Vienybės apylinkėjė Nr. 4
Irena ULBIKIENĖ Laisvės apylinkėjė Nr. 8
Sofija ANDRIUŠKAITĖ Konservatorijos apylinkėjė Nr. 10
Birutė ŠATIENĖ Danutės apylinkėjė Nr. 11
Alma ŠUKIENĖ Ukmergės apylinkėjė Nr. 25

Lietuvos krikščionių demokratų partija:

Vladislava SAKAUSKIENĖ Rožių apylinkėjė Nr. 2
Vidas TIDIKAS Laisvės apylinkėjė Nr. 8
Antanas SONGAILA Danutės apylinkėjė Nr. 11
Alvyda SKUKAUSKIENĖ Ukmergės apylinkėjė Nr. 25

Lietuvos liberalų sąjunga:

Kristina IVAŠAUSKAITĖ Geležinkelio apylinkėjė Nr. 1
Artūras PETRONIS Rožių apylinkėjė Nr. 2
Henrikas VEINŠREIDERIS Šiaulių apylinkėjė Nr. 3
Andrius SVIDERSKAS Vienybės apylinkėjė Nr. 4
Ričardas KRASAUSKAS Maisto apylinkėjė Nr. 5
Algis IVAŠAUSKAS V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Vilija JUODELIENĖ J. Balčikonio apylinkėjė Nr. 7
Viktoras LUKOŠEVIČIUS Laisvės apylinkėjė Nr. 8
Edmundas JAKUBAUSKAS Daukanto apylinkėjė Nr. 9
Nerijus MAČIULIS Konservatorijos apylinkėjė Nr. 10
Saulius JANUŠONIS Danutės apylinkėjė Nr. 11
Mantas EIDRIGEVIČIUS Tulpių apylinkėjė Nr. 12
Valdas STAUGAITIS Ukmergės apylinkėjė Nr. 25

Lietuvos socialdemokratų partija:

Vaidutis ŠČIUKA Geležinkelio apylinkėjė Nr. 1
Andrius GARŠKA Rožių apylinkėjė Nr. 2
Lina GARŠKIENĖ Rožių apylinkėjė Nr. 2
Kristina GOKIENĖ Šiaulių apylinkėjė Nr. 3
Alfonsas BRASTAVIČIUS Vienybės apylinkėjė Nr. 4
Vytautas PRAŠKEVIČIUS Maisto apylinkėjė Nr. 5
Stanislovas Aloyzas JAKAS V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Aldona JAKIENĖ V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Genovaitė ZABARAUSKIENĖ J. Balčikonio apylinkėjė Nr. 7
Raimonda DAUGINIENĖ Laisvės apylinkėjė Nr. 8
Elena GRUMBINIENĖ Daukanto apylinkėjė Nr. 9
Einora SRUOGYTĖ Konservatorijos apylinkėjė Nr. 10
Vilma TAMAŠAUSKAITĖ Konservatorijos apylinkėjė Nr. 10
Vilma VALENTUKEVIČIŪTĖ Konservatorijos apylinkėjė Nr. 10
Laimutis KABELIS Danutės apylinkėjė Nr. 11
Diana VALAIKIENĖ Danutės apylinkėjė Nr. 11
Valerija PAŠKEVIČIENĖ Tulpių apylinkėjė Nr. 12
Marijona Danutė GERLIKIENĖ Ukmergės apylinkėjė Nr. 25

Naujoji sąjunga (socialliberalai):

Vidas BALAKAUSKAS Geležinkelio apylinkėjė Nr. 1
Regina NACVALOVA Geležinkelio apylinkėjė Nr. 1
Jonas NARKEVIČIUS Geležinkelio apylinkėjė Nr. 1
Sigita ŠIMKUVIENĖ Geležinkelio apylinkėjė Nr. 1
Saulė TERESAITĖ Geležinkelio apylinkėjė Nr. 1
Vytautas JANULIS Rožių apylinkėjė Nr. 2
Mykolas KANDELIS Rožių apylinkėjė Nr. 2
Valerij LUKAŠEVIČ Rožių apylinkėjė Nr. 2
Visvaldas MATKEVIČIUS Rožių apylinkėjė Nr. 2
Gitana ZAJANČIAUSKIENĖ Rožių apylinkėjė Nr. 2
Jolanta BANEVIČIENĖ Šiaulių apylinkėjė Nr. 3
Neringa PETRAITIENĖ Šiaulių apylinkėjė Nr. 3
Arnoldas PETRAITIS Šiaulių apylinkėjė Nr. 3
Lina STAPONAITYTĖ Šiaulių apylinkėjė Nr. 3
Liudmila USONIENĖ Šiaulių apylinkėjė Nr. 3
Kęstutis DŪDA Vienybės apylinkėjė Nr. 4
Arvydas JONAITIS Vienybės apylinkėjė Nr. 4
Algimantas KARTOČIUS Vienybės apylinkėjė Nr. 4
Jurgis MIKAILA Vienybės apylinkėjė Nr. 4
Piotras PROKOFJEVAS Vienybės apylinkėjė Nr. 4
Jelena GORINA Maisto apylinkėjė Nr. 5
Žana KANONENKO Maisto apylinkėjė Nr. 5
Vergilija KARALYTĖ Maisto apylinkėjė Nr. 5
Vitalij ŠIMKEVIČ Maisto apylinkėjė Nr. 5
Ina VINGRYTĖ Maisto apylinkėjė Nr. 5
Adomas ANDRIUŠKA V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Leonas BASYS V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Joana DRĄSUTIENĖ V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Virginijus GŽIMAILA V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Daiva KVAUKIENĖ V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Artūras MERKELIS V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Sigutė MEŠKYTĖ V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Gytis MILAŠIUS V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Lina NARBUTAITĖ V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Tomas SAKALAUSKAS V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Albertas SEMENAVIČIUS V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Kęstutis SRUOGIS V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Vytautas SUBAČIUS V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Antanas ŠLIKAS V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Kęstutis KAIRYS J. Balčikonio apylinkėjė Nr. 7
Gediminas KAZLAUSKAS J. Balčikonio apylinkėjė Nr. 7
Gražvyda SPUDIENĖ J. Balčikonio apylinkėjė Nr. 7
Emilijus STRELCOVAS J. Balčikonio apylinkėjė Nr. 7
Romualdas ULEZKO J. Balčikonio apylinkėjė Nr. 7
Sigutė KAIRIENĖ Laisvės apylinkėjė Nr. 8
Petras MELYS Laisvės apylinkėjė Nr. 8
Rima PRUNSKAITĖ Laisvės apylinkėjė Nr. 8
Virginija VASILČENKIENĖ Laisvės apylinkėjė Nr. 8
Janina VOSIENĖ Laisvės apylinkėjė Nr. 8
Valdas KARGIS Daukanto apylinkėjė Nr. 9
Zigmas KLIMAVIČIUS Daukanto apylinkėjė Nr. 9
Egidijus ŠAUČIŪNAS Daukanto apylinkėjė Nr. 9
Povilas ŠEREIVA Daukanto apylinkėjė Nr. 9
Eugenija VARKULEVIČIENĖ Daukanto apylinkėjė Nr. 9
Ina BARANAUSKIENĖ Konservatorijos apylinkėjė Nr. 10
Aidas BIKULČIUS Konservatorijos apylinkėjė Nr. 10
Eugenija RUSTEIKIENĖ Konservatorijos apylinkėjė Nr. 10
Petras ŠEREIVA Konservatorijos apylinkėjė Nr. 10
Galina ZIGELIENĖ Konservatorijos apylinkėjė Nr. 10
Juozas GRABAUSKAS Danutės apylinkėjė Nr. 11
Genovaitė MAČIULIENĖ Danutės apylinkėjė Nr. 11
Leonid MALYŠEV Danutės apylinkėjė Nr. 11
Darius ŠIMBELIS Danutės apylinkėjė Nr. 11
Kazimieras ZDANAVIČIUS Danutės apylinkėjė Nr. 11
Zita ANTANAVIČIENĖ Tulpių apylinkėjė Nr. 12
Antanas KUBILIUS Tulpių apylinkėjė Nr. 12
Vanda MOROZOVA Tulpių apylinkėjė Nr. 12
Rita NAUDUŽIENĖ Tulpių apylinkėjė Nr. 12
Zita RUDIENĖ Tulpių apylinkėjė Nr. 12
Vilius RUDYS Tulpių apylinkėjė Nr. 12
Irena JAČIONIENĖ Ukmergės apylinkėjė Nr. 25
Zenaida MAROZIENĖ Ukmergės apylinkėjė Nr. 25
Julija NASIŠČIONIENĖ Ukmergės apylinkėjė Nr. 25
Raimondas BAKŠYS Visose rinkimų apylinkėse
Aivaras JALIANIAUSKAS Visose rinkimų apylinkėse
Kęstutis KIŠONAS Visose rinkimų apylinkėse
Rimantas LATVELIS Visose rinkimų apylinkėse
Rimas SKABURSKIS Visose rinkimų apylinkėse
Petras ŠIURSKAS Visose rinkimų apylinkėse
Rimas ŽELVYS Visose rinkimų apylinkėse
Eimutis ŽVIEDRIS Visose rinkimų apylinkėse

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai):

Vydmantas BALTRAMIEJŪNAS Geležinkelio apylinkėjė Nr. 1
Bronius OKSAS Geležinkelio apylinkėjė Nr. 1
Genovaitė ŽYGIENĖ Geležinkelio apylinkėjė Nr. 1
Zigmuntas KRIVICKAS Rožių apylinkėjė Nr. 2
Jolanta MAŽUIKIENĖ Rožių apylinkėjė Nr. 2
Laima SEREIKIENĖ Rožių apylinkėjė Nr. 2
Jonas TAUČIKAS Rožių apylinkėjė Nr. 2
Bronius JAKUTONIS Šiaulių apylinkėjė Nr. 3
Aldona PETRULIENĖ Šiaulių apylinkėjė Nr. 3
Antanas ŠLEIVYS Šiaulių apylinkėjė Nr. 3
Rimantas LIEPA Vienybės apylinkėjė Nr. 4
Regina OVERIENĖ Vienybės apylinkėjė Nr. 4
Vytautas PUPELIS Vienybės apylinkėjė Nr. 4
Juozas SKRODENIS Vienybės apylinkėjė Nr. 4
Antanina VALEIKIENĖ Vienybės apylinkėjė Nr. 4
Feliksas DULEVIČIUS Maisto apylinkėjė Nr. 5
Pranas SABALIAUSKAS Maisto apylinkėjė Nr. 5
Romas TRUNCĖ Maisto apylinkėjė Nr. 5
Aldona ŽIŽIENĖ Maisto apylinkėjė Nr. 5
Alfonsas GARUCKAS V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Danutė JANAUSKIENĖ V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Darius KUODIS V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Henrikas TARAŠKEVIČIUS V. Žemkalnio apylinkėjė Nr. 6
Stasys BAGUŽIS J. Balčikonio apylinkėjė Nr. 7
Remigijus GLINSKIS J. Balčikonio apylinkėjė Nr. 7
Inga KUČIENĖ J. Balčikonio apylinkėjė Nr. 7
Giedrė PAGARECKIENĖ J. Balčikonio apylinkėjė Nr. 7
Aldona ADIKLIENĖ Laisvės apylinkėjė Nr. 8
Gintaras BYČIUS Laisvės apylinkėjė Nr. 8
Birutė MAMAVIČIENĖ Laisvės apylinkėjė Nr. 8
Antanas TVARKŪNAS Laisvės apylinkėjė Nr. 8
Birutė KLIMKIENĖ Daukanto apylinkėjė Nr. 9
Rimantas MIKĖNAS Daukanto apylinkėjė Nr. 9
Vytautas SIMONAVIČIUS Daukanto apylinkėjė Nr. 9
Alfonsas BERNATONIS Konservatorijos apylinkėjė Nr. 10
Raimonda ULIANSKIENĖ Konservatorijos apylinkėjė Nr. 10
Deimantas ŽIŽIŪNAS Konservatorijos apylinkėjė Nr. 10
Virginija KUCKIENĖ Danutės apylinkėjė Nr. 11
Aldona PAJĖDIENĖ Danutės apylinkėjė Nr. 11
Gražina ŠČERBICKIENĖ Danutės apylinkėjė Nr. 11
Dainius ŠIPELIS Danutės apylinkėjė Nr. 11
Algirdas BLAŽYS Tulpių apylinkėjė Nr. 12
Jonas JUODIS Tulpių apylinkėjė Nr. 12
Valdemaras VALANTIEJUS Tulpių apylinkėjė Nr. 12
Ričardas GRAINYS Ukmergės apylinkėjė Nr. 25
Viktoras SKOKAUSKAS Ukmergės apylinkėjė Nr. 25
Bronius STRIKULIS Ukmergės apylinkėjė Nr. 25
Elvyra VYTIENĖ Ukmergės apylinkėjė Nr. 25

Stebėtojų pasiskirstymas rinkimų apylinkėse:

Geležinkelio rinkimų apylinkėje Nr. 1

35

Rožių rinkimų apylinkėje Nr. 2

38

Šiaulių rinkimų apylinkėje Nr. 3

36

Vienybės rinkimų apylinkėje Nr. 4

39

Maisto rinkimų apylinkėje Nr. 5

36

V.Žemkalnio rinkimų apylinkėje Nr. 6

46

J.Balčikonio rinkimų apylinkėje Nr. 7

36

Laisvės rinkimų apylinkėje Nr. 8

39

Daukanto rinkimų apylinkėje Nr. 9

35

Konservatorijos rinkimų apylinkėje Nr. 10

38

Danutės rinkimų apylinkėje Nr. 11

39

Tulpių rinkimų apylinkėje Nr. 12

36

Ukmergės rinkimų apylinkėje Nr. 25

36

Kai kurie stebėtojai turi teisę stebėti daugiau nei vieną rinkimų apylinkę.

Taip pat yra atvykę 13 asmenų iš Baltarusijos, atstovaujančių vyriausybinėms organizacijoms, įvairioms partijoms ir žiniasklaidai, kurie dalyvauja rinkimų studijų programoje ir turi stebėtojų teises.