Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


Vincas Kęstutis BABILIUS
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) kandidatas
į Lietuvos Respublikos Seimo narius
Aukštaitijos rinkimų apygardoje Nr. 28


Gimė 1937 m. liepos 23 d. Kauno mieste.
1954 m. įstojo į Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultetą, kurį baigė 1959 m. ir įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. Darbinę veiklą pradėjo 1959 m. Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje inžinieriumi konstruktoriumi, vėliau buvo paskirtas inžinieriumi technologu, vyresniuoju meistru, surinkimo cecho viršininku ir baigė darbą šioje gamykloje mechaninio cecho viršininku.
1962 m. rugsėjo mėn. paskiriamas Vilniaus elektros matavimo technikos gamyklos vyriausiuoju inžinieriumi, o 1982 m. - generaliniu direktoriumi. Ši gamykla 1995 m. buvo perregistruota į akcinę bendrovę "Skaiteks", kurios generaliniu direktoriumi dirbo iki 1996 m. gruodžio 4 d., t. y. iki paskyrimo Lietuvos Respublikos ekonomikos ministru.
Lietuvos Respublikos Prezidento 1996 m. gruodžio 19 d. dekretu buvo paskirtas Lietuvos Respublikos ūkio ministru. Šias pareigas eina iki šiol.
Vedęs. Žmona Joana Babilienė, gimusi 1938 m., yra namų šeimininkė. Turi du sūnus: Vytautą ir Vincą.