Referendumo
dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55, 57, 131 straipsnių pakeitimo ir papildymo
rezultatai

Referendumas vyko 1996 m. spalio 20 d.

Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių teisę dalyvauti referendume, skaičius - 2597530
Dalyvavusių referendume piliečių skaičius - 1353448 (52.105%)

Nr. Nuostata "Taip" "Ne"
1. Seimo narių skaičiaus sumažinimas 33.868 % 9.187 %
2. Pastovi Seimo narių rinkimų data pavasarį 33.126 % 9.737 %
3. Ne mažiau kaip pusės nacionalinio biudžeto pajamų skyrimas socialinėms reikmėms 33.057 % 9.906 %

Referendumas laikomas įvykusiu.
Referendumui teiktos nuostatos nepriimtos.

Paruošta pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos 1996 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. 86


Referendumo
dėl gyventojų indėlių kompensavimo teisingai privatizuojant valstybės turtą
rezultatai

Referendumas vyko 1996 m. spalio 20 d.

Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių teisę dalyvauti referendume, skaičius - 2597530
Dalyvavusių referendume piliečių skaičius - 1362573 (52.456%)

Nr. Nuostata "Taip" "Ne"
1. Ar kompensuoti gyventojų indėlius teisingai privatizuojant valstybės turtą ? 38.979 % 10.017 %

Referendumas laikomas įvykusiu.
Referendumui teikta nuostata nepriimta.

Paruošta pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos 1996 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. 87


Referendumo
dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio papildymo
rezultatai

Referendumas vyko 1996 m. lapkričio 10 d.

Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių teisę dalyvauti referendume, skaičius - 2596662
Dalyvavusių referendume piliečių skaičius - 1031623 (39,729%)

Nr. Nuostata "Taip" "Ne"
1. Ar Jus už tai, kad butų priimtas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio papildymo įstatymas? 17.245 % 15.912 %

Referendumas laikomas neįvykusiu.

Paruošta pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos 1996 m. lapkričio 17 d. sprendimą Nr. 97