Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas

 

I. Bendrieji duomenys

Vardas, pavardė: Jonas Vėlyvis

Pagrindinė darbovietė:
Pareigos:

Nepagrindinė(-ės) darbovietė(-ės):
Pareigos:

Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.

II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 12585 Lt.

III. Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma, Lt

Sumokėta mokesčių suma, Lt

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 5821 2235
20. Iš viso: 6260 2301
 
IV. Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 14300 Lt
V. Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 14885 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0 Lt.

Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)