Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


Remigijus ŠAKNYS
Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius Biržų-Kupiškio rinkimų apygardoje Nr.48

Gimė 1957 m. gegužės 23 d. Šiaulių mieste, tarnautojų šeimoje.
1975 m. baigė Šiaulių 12-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą.
1981 m. metais baigė Defektologijos fakultetą, įgydamas specialiosios mokyklos mokytojo ir logopedo specialybę. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Biržų rajono Kučgalio pagalbinėje mokykloje mokytoju, vėliau - direktoriaus pavaduotoju mokymo ir auklėjimo reikalams.
1988 m. paskirtas Biržų rajono Legailių pagrindinės mokyklos direktoriumi. Uždarius šią mokyklą, paskirtas Juostaviečių pradinės mokyklos vedėju.
1995 m. kovo 25 d. savivaldybių rinkimuose išrinktas į Biržų rajono tarybą.
1996 m. birželio mėnesį paskirtas Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėju.
Vedęs. Žmona Aldona - mokyklos vedėja. Dukra Ramunė - moksleivė.