Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


Almonas GUTKAUSKAS
Lietuvos moterų partijos kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius Anykščių-Kupiškio rinkimų apygardoje Nr.49

Gimė 1946 03 11 Telšių rajone, Nevarėnuose, mokytojo šeimoje.
Nepartinis. TSKP nariu nebuvęs.
Baigęs vidurinę mokyklą dirbo kolūkyje kroviku, krovininio automobilio vairuotoju, vėliau tęsė mokslus ir baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgydamas inžinieriaus hidrotechniko kvalifikaciją.
Po mokslų akademijoje vieneriems metams buvo pakviestas į būtinąją karinę tarnybą statybų darbų vykdytoju Liepojos karinėje jūrų bazėje.
Vėliau pagal Akademijos paskyrimą 2,5 metų dirbo tyrinėtojo ir projektuotojo darbą Respublikiniame vandens ūkio projektavimo institute, iš kur 1974 metais buvo pakviestas dirbti į Melioracijos ir vandens ūkio ministeriją.
Čia dirbo iki 1986 metų. Pakankamai savarankiškai vykdė drėkinimo sistemų statybos bei hidrotechninių įrenginių statybos ir eksploatavimo planavimo Lietuvoje darbus. Taip pat buvo atsakingas už šių priemonių įgyvendinimą.
Iš esmės pasikeitė darbų pobūdis perėjus dirbti į steigiamą Valstybinį agropramoninį komitetą (dabar Žemės ūkio ministerija). Dėl to, atsiradus galimybei, nuo 1992 metų persikvalifikavo stažuotėse JAV, Olandijoje ir kitose užsienio valstybėse bei Lietuvoje.
Pagrindinė darbo sritis - pertvarkos Lietuvos žemės ūkyje, įskaitant maisto perdirbimo pramonę ir realizavimo struktūras, tradicinės žemdirbystės perorganizavimas į tausojančią ir ekologinę. Parengė ir vykdo vadinamąją Tatulos modelinę programą karstiniame regione (Biržų ir Pasvalio rajonuose), numatant ją plėsti visoje Lietuvoje.
Žmona Zita - vyr. archyvistė Literatūros ir meno archyve. Du suaugę sūnūs - Vytautas ir Egidijus gyvena kartu, dirba ir dar mokosi.