Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


Bronislavas Juozas KUZMICKAS
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius Gargždų rinkimų apygardoje Nr.31

Gimė 1935 m. lapkričio 10 d. Juodraisčio kaime, Prienų rajone. Tėvai turėjo 11 ha ūkį. Pradėjęs mokytis Prienų gimnazijoje, vidurinį mokslą baigė Kaune.
1960 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. 1966 m. apgynė filosofijos kandidato (daktaro) disertaciją.
Nuo 1966 m. dėstė filosofiją Vilniaus inžineriniame statybos institute, nuo 1973 m. - mokslinis bendradarbis Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. 1984 m. apgynė filosofijos daktaro (habilituoto daktaro) disertaciją, 1987 m. įgijo profesoriaus vardą. Mokslinio darbo tikslu buvo išvykęs į Lenkiją, Prancūziją, Italiją, JAV.
Parašė knygas: "Šiuolaikinė katalikiškoji filosofija" (1976 m.), "Laimė" (1982 m.), "Tautos kultūros savimonė" (1989 m.), "Šiuolaikinė lietuvių tautinė savimonė" (1995 m., bendraautorė L.Astra) ir kt.
1988-1990 m. - Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Sąjūdžio seimo tarybos narys. 1990-1992 m. - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojas.
Nuo 1993 m. iki šiol dirba Filosofijos ir sociologijos institute, taip pat Klaipėdos universitete antraeilėse pareigose.
Nuo 1994 m. liepos 4 d. Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narys.
Vedęs. Žmona Leonarda - Vilniaus universiteto dėstytoja. Turi tris dukras ir du anūkus.