Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


Marijus ČIŽAS
Lietuvos demokratų partijos kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius Žaliakalnio rinkimų apygardoje Nr.14

Gimė 1955 m. lapkričio 7 d. Kaune. Lietuvis, vedęs. Žmona Roma - Kauno aukštesniosios maisto pramonės mokyklos informatikos dėstytoja, duktė Radvilė ir sūnus Mindaugas - Kauno "Saulės" gimnazijos moksleiviai.
Išsilavinimas aukštasis. 1978 m. baigė Kauno politechnikos instituto (dabar Technologijos universitetas) Skaičiavimo technikos fakultetą, taikomosios matematikos specialybę (informacinės sistemos specializacija). Prieš stodamas į aukštąją mokyklą, 1973 metais baigė Kauno S.Nėries vidurinę mokyklą.
Be to, 1976 m. baigė Kauno J.Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos (dabar Kauno J.Gruodžio konservatorija) teorijos kompozicijos skyrių.
Nuo 1976 m. iki dabar dirba Kauno medicinos akademijos Kardiologijos institute, kardiologinių tyrimų automatizacijos laboratorijoje (instituto ir laboratorijos pavadinimai keitėsi). Iš pradžių dirbo inžinieriumi, jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, vyr. inžinieriumi, o nuo 1994 m. iki dabar - moksliniu bendradarbiu. Darbo sritis - kompiuterių taikymas medicinoje. Paskelbė daugiau nei 20 mokslinių straipsnių Lietuvos bei tarptautiniuose leidiniuose.
Įvairiais laikotarpiais dirbo antraeilėse pareigose ar visuomeniniais pagrindais Jaunimo muzikiniame teatre studijoje (dabar Kauno jaunimo kamerinis teatras), jaunimo muzikos klube "Baltica", Kauno muzikiniame teatre, dėstė keletoje aukštesniųjų mokyklų, buvo grupės "Kardiofonas" muzikantas ir vadovas, kai kurių dainų autorius. Šiuo metu taip pat yra medicinos techniką kuriančios UAB "Kardiosignalas" direktoriaus pavaduotojas, kelių smulkaus verslo įmonių finansininkas konsultantas.
Moka anglų, lenkų, rusų kalbas.
Nuo 1992 m. yra Lietuvos demokratų partijos narys, nuo 1995 m. - LDP tarybos bei prezidiumo narys, Kauno skyriaus vicepirmininkas ir atstovas ryšiams su visuomene ir spauda. Respublikos periodikoje ("Kauno laike", "Kauno dienoje", "Lite", "Vasario 16") išspausdino nemažai straipsnių demokratijos plėtojimo Lietuvoje, mokesčių sistemos tobulinimo klausimais. Dažnai dalyvauja įvairiose tarptautinėse konferencijose, seminaruose demokratijos vystymo, sveikatos apsaugos, mokesčių politikos srityse.
Visas gyvenimas ir veikla susiję su Žaliakalniu: čia gimė ir užaugo, studijavo KPI Automatikos fakultete, jau 20 metų dirba prie Klinikų esančiame Kardiologijos institute.