Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.


Albinas VISOCKAS
Lietuvos socialistų partijos kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius Šeškinės rinkimų apygardoje Nr.6

Gimė 1952 m. sausio 27 d. Kaišiadorių rajone, Kieliškių kaime, mažažemių valstiečių šeimoje. Baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą, o 1970-1975 m. Vilniaus universitete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę.
1975-1990 m. dirbo Partijos istorijos institute visuomeninės politinės literatūros redaktoriumi. 1990 m. institutą panaikinus beveik metus buvo bedarbis, o nuo 1991 m. vasario iki šiol dirba darbininku valstybinės įmonės (dabar - AB) "Vilniaus duona" 4-oje kepykloje.
Kandidatas nuolat bendradarbiauja šalies kairiojoje ir kitokių pakraipų demokratinėje spaudoje, yra išleidęs apsakymų knygą "Apsėstasis".
Priklausė LKP, vėliau LDDP. 1993 m. kovo mėn. išėjo iš šios partijos ir subūrė kairiosios darbo žmonių partijos iniciatyvinę grupę. 1994 m. kovo 26 d. įvykusiame steigiamajame ir 1996 m. gegužės 25 d. 2-ajame Socialistų partijos suvažiavime išrinktas LSP pirmininku.
Vedęs. Žmona Gražina - filologė, dirbo įvairiose sostinės redakcijose. Per pastarųjų metų reorganizacijas neteko darbo, prižiūrėjo turtingų šeimų vaikus. Šią vasarą pradėjo dirbti AB "Lietuvos spauda", o nuo rugsėjo pradžios vėl bedarbė.
Šešiolikametis sūnus Tomas mokosi Šeškinės vidurinės mokyklos XI klasėje.