Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 2000

Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienyje,
balsavimo daugiamandatėje apygardoje rezultatai

Eilės Nr.

BALSAVIMO VIETOS LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖSE ATSTOVYBĖSE IR KONSULINĖSE ĮSTAIGOSE

Rinkėjų skaičius

Dalyva-
vusių skaičius

Negalio-
jančių biuletenių skaičius

Lietuvių tautininkų sąjunga

Lietuvos valstiečių partija

Lietuvos centro sąjunga

Lietuvos laisvės sąjunga

Lietuvos krikščionių demokratų partija

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konser-
vatoriai)

Naujoji
sąjunga (social-
liberalai)

Lietuvos liberalų sąjunga

A.Bra-
zausko social-
demo-
kratinė koalicija

Lietuvos partija "Socialde-
mokratija 2000"

Nuosai-
kiųjų konserva-
torių sąjunga

Krikščionių demokratų sąjunga

Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą"

"Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga

 

IŠ VISO:

11539 5623 151 84 57 373 64 479 1542 401 1112 827 50 53 227 50 53 100
1

Argentinoje

130 44 3 1 0 0 0 1 27 0 6 6 0 0 0 0 0 0
2

Australijoje (Melburne)

121 46 3 2 0 0 0 15 10 2 7 5 0 0 2 0 0 0
3

Australijoje (Sidnėjuje)

91 91 2 6 1 4 1 14 35 7 11 4 0 0 5 0 1 0
4

Austrijos Respublikoje

65 48 1 0 0 6 0 0 11 1 20 4 1 1 3 0 0 0
5

Baltarusijos Respublikoje

305 108 4 0 1 4 0 2 2 25 7 44 0 1 0 12 6 0
6

Belgijos Karalystėje

128 94 1 1 1 6 3 6 19 10 31 12 0 1 1 0 1 1
7

Brazilijos Federacinėje Respublikoje

34 16 0 2 0 0 0 5 4 1 0 0 1 0 3 0 0 0
8

Čekijos Respublikoje ir Vengrijos Respublikai

106 58 1 0 0 5 2 4 14 2 19 7 2 0 1 1 0 0
9

Danijos Karalystėje ir Islandijos Respublikai

195 168 6 0 1 12 2 3 31 8 68 22 1 0 6 0 1 7
10

Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje

518 226 5 3 3 17 4 12 62 7 68 22 1 3 14 0 0 5
11

Estijos Respublikoje

1004 229 9 2 7 6 5 13 34 26 50 58 3 1 7 0 8 0
12

Graikijos Respublikoje

26 12 2 0 0 0 0 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 1
13

Gruzijos Respublikoje

11 11 0 0 1 0 0 0 1 0 7 1 0 0 1 0 0 0
14

Ispanijos Karalystėje

51 30 0 0 1 0 1 3 9 0 12 1 0 3 0 0 0 0
15

Italijos Respublikoje

60 56 0 2 1 1 1 14 20 2 10 4 0 1 0 0 0 0
16

Izraelio valstybėje ir Kipro Respublikai

93 54 1 1 0 3 0 0 3 10 19 16 0 0 1 0 0 0
17

Japonijoje

21 20 0 0 0 2 0 1 5 1 8 2 0 0 0 0 0 1
18

Jungtinėse Amerikos Valstijose (Čikagoje)

1250 786 17 9 3 59 9 120 332 23 114 33 0 3 37 1 0 26
19

Jungtinėse Amerikos Valstijose (Floridoje)

53 53 1 1 1 8 0 12 16 1 3 0 0 0 9 0 1 0
20

Jungtinėse Amerikos Valstijose (Klivlende)

25 25 2 0 1 1 2 2 5 0 10 1 1 0 0 0 0 0
21

Jungtinėse Amerikos Valstijose (Los Andžele)

49 49 1 3 0 1 0 6 20 3 9 1 0 2 3 0 0 0
22

Jungtinėse Amerikos Valstijose (Niujorke)

514 326 9 14 0 39 1 47 116 20 41 16 3 2 15 1 0 2
23

Jungtinėse Amerikos Valstijose (Vašingtone)

655 414 8 9 1 27 3 50 183 7 72 15 2 4 22 0 2 9
24

Jungtiniuose Arabų Emyratuose (Dubajuje)

79 32 1 0 0 1 0 0 4 0 15 9 0 1 1 0 0 0
25

Jungtinių Tautų skyriuje Ženevoje

102 53 1 0 0 2 0 1 21 2 16 3 2 1 3 0 1 0
26

Kaliningrade

189 189 1 2 0 24 4 13 26 15 18 66 1 2 10 0 4 3
27

Kanadoje

239 216 12 2 0 8 0 31 136 2 13 3 0 2 6 0 0 1
28

Kazachstano Respublikoje

71 39 1 1 3 4 4 1 1 1 6 11 2 0 0 0 0 4
29

Kinijos Liaudies Respublikoje

15 14 0 0 0 0 0 1 2 1 8 1 0 1 0 0 0 0
30

Latvijos Respublikoje

1146 463 20 7 17 18 4 35 39 67 57 147 6 3 20 2 12 9
31

Latvijos Respublikoje (Daugpilyje)

258 110 5 1 4 2 0 1 7 13 26 49 1 0 0 0 1 0
32

Lenkijos Respublikoje

258 127 5 2 3 3 1 8 23 13 20 14 0 1 6 25 3 0
33

Lenkijos Respublikoje (Seinuose)

90 54 0 0 1 0 0 3 30 2 9 4 1 1 2 1 0 0
34

Nyderlandų Karalystėje

57 29 0 0 1 2 0 1 5 3 13 0 0 0 1 0 1 2
35

Norvegijos Karalystėje

125 85 1 0 1 9 1 2 18 6 27 13 3 1 1 0 2 0
36

Portugalijos Respublikoje

20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0
37

Prancūzijos Respublikoje

278 123 2 1 1 8 1 14 38 4 27 10 2 4 5 0 0 6
38

Rusijos Federacijoje

1053 229 2 3 0 21 5 5 20 31 34 83 5 1 6 3 1 9
39

Rusijos Federacijoje (Krasnojarske)*

170 61 2 1 0 0 1 4 39 2 3 1 1 0 1 0 0 6
40

Rusijos Federacijoje (Sankt-Peterburge)

395 108 9 1 1 3 4 5 9 23 6 41 1 0 3 1 1 0
41

Suomijos Respublikoje

66 50 1 0 0 5 0 5 8 1 19 11 0 0 0 0 0 0
42

Švedijos Karalystėje

158 125 1 0 0 11 0 2 44 11 37 13 0 1 4 0 0 1
43

Turkijos Respublikoje

64 58 2 1 0 3 0 0 5 6 25 11 0 0 2 0 3 0
44

Ukrainoje

51 33 0 0 0 1 0 0 3 5 14 10 0 0 0 0 0 0
45

Urugvajaus Rytų Respublikoje

22 22 3 0 0 2 0 0 8 1 2 5 0 0 0 0 1 0
46

Venesuelos Respublikoje

109 91 0 2 0 29 0 2 28 0 12 6 2 5 4 1 0 0
47

Vokietijos Federacinėje Respublikoje

978 295 6 4 2 13 3 14 56 30 88 36 8 1 22 2 3 7
48

Vokietijos Federacinėje Respublikoje (Bonos skyriuje)

41 41 0 0 0 3 2 1 8 4 14 3 0 6 0 0 0 0

 

IŠ VISO:

11539 5623 151 84 57 373 64 479 1542 401 1112 827 50 53 227 50 53 100

* Balsavimą vykdė LR Ambasados Maskvoje balsavimo komisija