Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Virgilijus Kęstutis NOREIKA
 

   

Apygarda: Aušros (Nr. 23)
Iškėlė: Krikščionių demokratų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Krikščionių demokratų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 2

Gimimo data: 1935 09 22
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1958 - Valstybinė konservatorija, dainavimas

Moksliniai vardai: Profesorius  

Užsienio kalbos: Rusų   Italų   Ispanų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: LTSR Aukščiausioji Taryba  

Pagrindinė darbovietė: Lietuvos muzikos akademija, Solo dainavimo katedros profesorius

Pomėgiai: Medžioklė    Žūklė   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Loreta - sutuoktinis/sutuoktinė   Virgilijus - vaikas   Rasa - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 30 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Virgilijus Kęstutis Noreika
  2. Pagrindinė darbovietė: Lietuvos Muzikos Akademija
  3. Pareigos: profesorius
  4. Nepagrindinės darbovietės: UAB "Trys Tigrai"
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: direktorius
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 333636.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 31205.00 Lt 7110.00 Lt
20. Iš viso: 56808.00 Lt 14731.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
333636.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Virgilijus Kęstutis NOREIKA
Krikščionių demokratų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
AUŠROS rinkimų apygardoje Nr.23

Virgilijus Kęstutis Noreika gimė 1935 m. rugsėjo 22 d. Šiauliuose. Tėvas - siuvyklos, buvusios Vilniaus gatvėje, savininkas. Mama - namų šeimininkė.
Karo metais (1941-1944 m.) tėvas dirbo mokytoju amatų mokykloje. 1945 m. šeima persikėlė į Vilnių, nes jau anksčiau tėvą perkėlė į šį miestą organizuoti ir vadovauti Dailiųjų amatų mokyklai. Tėvas buvo nepartinis, todėl po metų ar pusantrų jį atleido iš pareigų. Mokyklai pradėjo vadovauti asmuo iš Maskvos.
1946 m. pradėjo mokytis 1-ojoje berniukų gimnazijoje.
1949 m. įstojo į muzikos mokyklą. 1953 m. - į Valstybinę konservatoriją, kurią 1958 m. baigė.
Nuo 1957 m. dirbo Operos ir baleto teatre solistu.
1965-1966 m. mokėsi Italijoje.
1975 m., dėl per didelio dainavimo krūvio iškilus problemoms, buvo paskirtas Operos ir baleto teatro meno vadovu direktoriumi, kuriuo dirbo šešiolika su puse metų. Turėdamas nuolatinį darbą, mažiau dainavo. Balso stygos pailsėjo, o vėliau ir išgijo. Praėjus keliems metams nuo ligos pradžios, vėl pradėjo daug dainuoti ir dalyvauti naujuose spektakliuose.
1991 m. buvo atleistas iš Operos ir baleto teatro vadovo pareigų. Pasilikti teatro solistu jam nebuvo pasiūlyta. Dainavo koncertuose, dėstė dainavimą, retkarčiais dalyvaudavo Čikagos lietuvių ir Klaipėdos operos teatrų spektakliuose.
Nuo 1976 m. pradėjo dirbti Muzikos konservatorijoje (dabar Muzikos akademija). Yra profesorius. Parengė per 30 profesionalių artistų, dirbančių įvairiuose Lietuvos ir kitų kraštų teatruose.
1993-1994 m. dėstė dainavimą Karake (Venesuela), Lotynų Amerikos dainavimo akademijoje.
1964 m. buvo suteiktas LTSR nusipelniusio artisto vardas, 1967 m. - LTSR liaudies artisto vardas.
Didžiuojasi, kad TSRS liaudies artisto vardą gavo nebūdamas TSKP nariu, t.y. 1970 m. liepos mėn. (TSKP nariu, kategoriškai reikalaujant, tapo tik 1971 m. birželio mėn.). Nutraukė narystę Komunistų partijoje 1989 metais. TSKP vadovaujamuose organuose nedalyvavo.
Dirbdamas Lietuvos teatro draugijos pirmininku, 1975 m., 1980 m. ir 1985 m. buvo išrinktas į LTSR Aukščiausiąją Tarybą.
Yra apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu, Švedijos poliarinės žvaigždės 1-ojo laipsnio ordinu.
Yra vedęs antrą kartą. Žmona Loreta Bartusevičiūtė-Noreikienė - baleto solistė. Dabar - baleto mokyklos mokytoja.
Turi sūnų Virgilijų, kuris mokosi Vilniaus jėzuitų gimnazijoje. Iš pirmosios santuokos turi dukterį Rasą.