Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Antanas SURVILA

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 44

Apygarda: Nevėžio (Nr. 26)
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga

Gimimo data: 1956 05 30
Gyvenamoji vieta: Panevėžys

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1983 - Lietuvos žemės ūkio akademijos miškų fakultetas, miškų ūkio inžinierius

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Panevėžio miesto Tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: M.Ruzgio firma "Lituka", Panevėžio skyriaus vadovas

Visuomeninė veikla: 1995 m. išrinktas Panevėžio m. verslininkų asociacijos pirmininku, nuo 1999 m. - LCS Panevėžio sk. pirmininko pavaduotojas, Respublikinės tarybos narys, nuo 2000 m. - Panevėžio m. Tarybos narys

Pomėgiai: Medžioklė   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Loreta - sutuoktinis/sutuoktinė   Dominykas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 31 išdavė Panevėžio apskrities VMI Panevėžio skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Antanas Survila
  2. Pagrindinė darbovietė: M.Ruzgio firma "Lituka"
  3. Pareigos: Panevėžio sk. vadovas
  4. Nepagrindinės darbovietės: Panevėžio m. savivaldybė
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Tarybos narys
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 800071.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 5443.59 Lt 2157.96 Lt
20. Iš viso: 7843.59 Lt 2757.96 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
1809.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
780689.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Antanas SURVILA
Lietuvos centro sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
NEVĖŽIO rinkimų apygardoje Nr.26

Antanas Survila gimė 1956 m. gegužės 30 d. Rusijoje, Buriatijoje. Lietuvis.
1971-1975 m. studijavo Kauno Mičiurino tarybiniame ūkyje - technikume ir įgijo miestų ir gyvenviečių apželdinimo specialybę.
1978-1983 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų fakultete. Įgijo miškų ūkio inžinieriaus kvalifikaciją.
1975-1979 m. dirbo Panevėžio miesto Apželdinimo treste meistru, skyriaus viršininku, vyriausiuoju agronomu.
1979-1991 m. dirbo Panevėžio miesto Komunalinio ūkio valdybos Apželdinimo treste vyriausiuoju inžinieriumi.
1991-1993 m.- Valstybinės žemės ūkio įmonės "Želdynai" direktorių valdybos pirmininkas.
Nuo 1993 m. - individualios įmonės savininkas.
Nuo 1999 m. - M.Ruzgio firmos "Lituka" Panevėžio skyriaus vadovas. Nuo 1995 m. - Panevėžio miesto Verslininkų asociacijos pirmininkas. Nuo 2000 m. - Panevėžio miesto tarybos narys, Ūkio ir aplinkosaugos komiteto narys.
LCS steigiamojo suvažiavimo delegatas, LCS tarybos narys, LCS Panevėžio skyriaus pirmininko pavaduotojas, LCS Panevėžio skyriaus tarybos narys, Verslo ir ūkio komiteto pirmininkas. Iki narystės Centro sąjungoje jokiai partijai nepriklausė.
Vedęs. Žmona Loreta Survilienė. Sūnus Dominykas - moksleivis.