Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Juozas BUTKEVIČIUS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai), priešrinkiminis numeris sąraše: 29

Apygarda: Telšių (Nr. 40)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)

Gimimo data: 1948 01 01
Gyvenamoji vieta: Telšiai , Telšių raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1971 - Kauno politechnikos institutas, inžinierius statybininkas

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: elšių raj. tarybos narys nuo  

Pagrindinė darbovietė: LR Seimas, Seimo nario sekretorius-padėjėjas

Pomėgiai: Filosofija    Krepšinis    Politika    Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Elena Marija - sutuoktinis/sutuoktinė   Ingrida Marija - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 22 išdavė Telšių apskrities VMI Telšių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Juozas Butkevičius
  2. Pagrindinė darbovietė: LR Seimas
  3. Pareigos: Seimo nario sekretorius-padėjėjas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 247516.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 17845.00 Lt 9188.50 Lt
20. Iš viso: 17845.00 Lt 9188.50 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
4650.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
257166.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Juozas BUTKEVIČIUS
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TELŠIŲ rinkimų apygardoje Nr.40

Juozas Butkevičius gimė 1948 m. sausio 1 d. Plungės rajone, Dovainių kaime, valstiečių šeimoje.
1966 m. baigė Platelių vidurinę mokyklą, 1971 m. - Kauno politechnikos institutą, gavo inžinieriaus statybininko diplomą.
Baigęs institutą, pradėjo dirbti statybos organizacijose. Ėjo įvairias pareigas - nuo statybų meistro iki organizacijos vadovo. 1986 m. tapo Telšių statybos tresto vyriausiuoju inžinieriumi. Nuo 1995 m. buvo statybinės akcinės bendrovės direktorius.
1979 m. įstojo į SSKP. Jos nariu buvo iki Lietuvos padalinio atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos SSKP. Bilietą grąžino ir kito neėmė. Nuo 1994 m. spalio mėn. yra Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narys, Telšių skyriaus steigėjas.
1988 m. rudenį įsitraukė į Lietuvos Sąjūdį. Nuo 1993 m. yra renkamas į Telšių rajono tarybą. Nuo 1997 m. rugpjūčio 6 d. iki 2000 m. savivaldybių rinkimų ėjo Telšių rajono savivaldybės mero pareigas.
1973 m. sukūrė šeimą. Vedęs vieną kartą. Žmona Elena Marija - namų šeimininkė, duktė Ingrida (gim. 1973 m.) ištekėjusi.
Yra katalikas.