Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Henrik JANKOVSKI

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija, priešrinkiminis numeris sąraše: 8

Apygarda: Vilniaus - Trakų (Nr. 57)
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Gimimo data: 1940 09 01
Gyvenamoji vieta: Trakai , Trakų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1971 - Visasąjunginis žemės ūkio institutas, ekonomistas
1966 - Lietuvos žemės ūkio akademija, agronomas
1960 - Vilniaus agrozootechnikumas, zootechnikas

Moksliniai laipsniai: Agrarinių mokslų daktaras  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Trakų raj. savivaldybės tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: Trakų raj. laisvalaikio organizavimo centras, darbų saugos specialistas

Visuomeninė veikla: Trakų raj. LLRA skyriaus pirmininkas

Pomėgiai: Žūklė   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Teresa - sutuoktinis/sutuoktinė   Renata - vaikas   Robert - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 23 išdavė Vilniaus apskrities VMI Trakų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Henrik Jankovski
  2. Pagrindinė darbovietė: Trakų raj. laisvalaikio organizavimo centras
  3. Pareigos: darbų saugos specialistas
  4. Nepagrindinės darbovietės: Bendra Lietuvos-Lenkijos įmonė Slotra
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: direktorius
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 5181.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 5668.00 Lt 2416.00 Lt
20. Iš viso: 6073.00 Lt 2458.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
5181.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Henrik JANKOVSKI
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VILNIAUS-TRAKŲ rinkimų apygardoje Nr. 57

Henrik Jankovski gimė 1940 m. rugsėjo 1 d. Trakų rajono (dabar Vilniaus rajonas) D.Ligainių kaime.
1948 m. pradėjo lankyti pradinę mokyklą. 1953 m. - Gajaus septynmetę mokyklą. 1956 m. įstojo į Vilniaus agrozootechnikumą, kurį baigė su pagyrimu ir įgijo zootechniko specialybę. Buvo nusiųstas į Lietuvos žemės ūkio akademiją mokytis agronomo specialybės. Ją baigė 1966 m. 1971 m. neakivaizdžiai baigė Visasąjunginį žemės ūkio institutą ir įgijo ekonomisto specialybę. 1990 m. apgynė disertaciją, 1993 m. jam buvo suteiktas agrarinių mokslų daktaro vardas.
Baigęs Žemės ūkio akademiją, buvo išrinktas Trakų rajono Miciūnų kolūkio pirmininku. Čia dirbo iki 1970 m. Nuo 1970 m. dirbo Strėvos kolūkio pirmininku, o 1973-1992 m. - T.Kosciuškos kolūkio pirmininku. Po to dirbo Trakų rajono Šklėrių žemės ūkio bendrovės vadovu. Dabar dirba Trakų rajono laisvalaikio organizavimo centro darbų saugos specialistu.
Jau trečią kadenciją renkamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nariu, taip pat yra Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir Lietuvos lenkų sąjungos narys.
Laisvalaikiu mėgsta dirbti sode, meškerioti. Mėgstamiausia - bitininkystė.
1969 m. sukūrė šeimą. Žmona Teresa - mokytoja, dirba Trakų rajono švietimo skyriaus inspektore. Sūnus Robertas ir duktė Renata - medikai, dirba Vilniaus miesto ligoninėse. Turi dvi anūkes - Viktoriją ir Kotryną.