Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Valdemar TOMAŠEVSKI

   

Apygarda: Vilniaus - Šalčininkų (Nr. 56), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija, priešrinkiminis numeris sąraše: 1

Gimimo data: 1965 03 03
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1990 - Vilniaus inžinierinis statybos institutas, inžinierius mechanikas

Užsienio kalbos: Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Vilniaus raj. savivaldybės tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: Vilnaius raj. savivaldybė, vicemeras

Visuomeninė veikla: Lietuvos lenkų sąjungos Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas

Pomėgiai: Sportas    Žūklė   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Violetta - sutuoktinis/sutuoktinė   Vladyslav - vaikas   Pavel - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 29 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Valdemar Tomaševski
  2. Pagrindinė darbovietė: Vilniaus raj. savivaldybė
  3. Pareigos: mero pavaduotojas
  4. Nepagrindinės darbovietės: LR Seimas
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Seimo nario padėjėjas
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 3, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 124400.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 13811.09 Lt 6244.55 Lt
20. Iš viso: 13811.09 Lt 6244.55 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
124400.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Valdemar TOMAŠEVSKI
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VILNIAUS-ŠALČININKŲ rinkimų apygardoje Nr. 56

Valdemar Tomaševski gimė 1965 m. kovo 3 d. Vilniaus rajono Novosiolkių kaime.
1983 m. baigė Vilniaus 11-ąją vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus inžinerinį statybos institutą.
1984-1986 m. tarnavo sovietinėje kariuomenėje Murmansko srityje.
1990 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.
Nuo 1992 iki 1996 m. lapkričio mėn. dirbo Lietuvos Respublikos Seimo Lietuvos lenkų sąjungos frakcijos sekretoriate.
1995, 1997 ir 2000 m. išrinktas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos ir valdybos nariu. Nuo 2000 m. balandžio mėn. - Vilniaus rajono savivaldybės vicemeras.
Nuo 1993 m. - Lietuvos lenkų sąjungos Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas.
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos įkūrimo (1994 m.) iniciatyvinės grupės koordinatorius ir pirmasis jos vicepirmininkas. Nuo 1999 m. - Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkas.
Vedęs. Žmona Violeta - ekonomistė. Šeimoje auga du sūnūs: dešimtmetis Vladyslav ir vienerių metų Pavel.