Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Algis KAŠĖTA

   

Apygarda: Varėnos - Eišiškių (Nr. 70), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga

Gimimo data: 1962 12 20
Gimimo vieta: Mergežerio k. , Varėnos raj.
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1991 - Vilniaus universitetas, Istorikas

Užsienio kalbos: Rusų   Lenkų   Anglų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Lietuvos Respublikos Seimas  

Pagrindinė darbovietė: Lietuvos Respublikos Seimas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas

Pomėgiai: Muzika    Vandens turizmas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Ramunė - sutuoktinis/sutuoktinė   Rokas - vaikas   Saulė - vaikas   Motiejus - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 23 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Algis Kašėta
  2. Pagrindinė darbovietė: LR Seimas
  3. Pareigos: Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 5, tarp jų išlaikytinių: 3, iš jų iki 18 metų: 3.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 20000.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 15184.32 Lt 7402.68 Lt
20. Iš viso: 21638.32 Lt 7402.68 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
30000.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Algis KAŠĖTA
Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VARĖNOS-EIŠIŠKIŲ rinkimų apygardoje Nr.70

Algis Kašėta gimė 1962 m. gruodžio 20 d. Varėnos rajono Mergežerio kaime.
1980 m. baigė Varėnos 2-ąją („Ryto") vidurinę mokyklą, o 1991 m. - Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą.
Dirbo Kultūros paveldo Varėnos rajono inspektoriumi. Nuo 1995 metų dirbo Kultūros vertybių apsaugos departamento Alytaus teritorinio padalinio vyr. inspektoriumi. Tyrinėjo pokario metų istoriją. Šia tema parašė daug mokslinių straipsnių ir knygų.
1996 m. išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą ir dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete vicepirmininku.
Priklauso Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungai.
Vedęs. Turi 3 vaikus - Roką, Motiejų ir Saulę. Žmona Ramunė - varėniškė, muzikos mokytoja.