Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Steponas PUIPA

   

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr. 58)
Iškėlė: Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga

Gimimo data: 1951 04 26
Gyvenamoji vieta: Trakai , Trakų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1980 - Lietuvos žemės ūkio akademija, inžinierius-žemėtvarkininkas

Moksliniai laipsniai: Agrarinių mokslų daktaras  

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: Žemėtvarkos ir teisės departamentas prie ŽŪM, kontrolės skyriaus vyriausias specialistas

Visuomeninė veikla: MKDS kaimo reikalų specializuotos darbo grupės vadovas

Pomėgiai: Bitininkystė    Sodininkystė    Žvejyba   

Šeimos nariai: Rita - sutuoktinis/sutuoktinė   Dovilė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 28 išdavė Vilniaus apskrities VMI Trakų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Steponas Puipa
  2. Pagrindinė darbovietė: Žemėtvarkos ir teisės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos
  3. Pareigos: Vyr.specialistas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 320861.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 7301.16 Lt 3444.84 Lt
20. Iš viso: 7301.16 Lt 3444.84 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
270.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
317868.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Steponas PUIPA
Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TRAKŲ rinkimų apygardoje Nr.58

Steponas Puipa gimė 1951 m. balandžio 26 d. Irkutsko srities Tuluno mieste, Rusijoje, tremtinių šeimoje.
Mokėsi Joniškio 2-ojoje vidurinėje mokykloje.
1970 m. baigė mokyklą ir įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją, kurią baigęs įgijo inžinieriaus žemėtvarkininko specialybę.
1981 m. su šeima persikėlė gyventi į Trakus, dirbo Trakų rajono žemės ūkio valdyboje vyr.inžinieriumi žemėtvarkininku.
1991 m. paskirtas Trakų rajono savivaldybės Privatizavimo tarnybos viršininku.
Nuo 1994 m. dirbo akcinės bendrovės "Solveiga" direktoriumi.
1997 m. paskirtas Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotoju. Nuo 1999 m. dirba to paties departamento Kontrolės skyriaus vyr. specialistu.
1995 m. įstojo į Lietuvos krikščionių demokratų partiją. 2000 m. susikūrus Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungai yra jos narys ir Kaimo reikalų specializuotos darbo grupės vadovas.
Laisvalaikį skiria sodininkystei, bitininkystei, žvejybai, knygų skaitymui.
Vedęs. Žmona Rita Puipienė dirba UAB "Solveiga" technikos direktore. Duktė Dovilė mokosi Trakų Vytauto gimnazijoje.