Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Kazimieras DIRMEIKIS

   

Apygarda: Gargždų (Nr. 31)
Iškėlė: Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga

Gimimo data: 1950 08 07
Gyvenamoji vieta: Klaipėda

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1995 - Hendersono universitetas, Verslo vadyba
1994 - Vilniaus technikos universiteras, Veslo vadyba
1989 - Kauno A.Sniečkaus politechnikos institutas, Inžinierius-mechanikas

Moksliniai vardai: Magistras  

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Senosios Baltijos Remontas", direktorius

Šeimos nariai: Genovaitė - sutuoktinis/sutuoktinė   Donaldas - vaikas   Henrikas - vaikas   Dainora - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 23 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Klaipėdos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Kazimieras Dirmeikis
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Senosios Baltijos Remontas"
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 99558.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 6543.40 Lt 3018.60 Lt
20. Iš viso: 6543.40 Lt 3018.60 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
102558.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Kazimieras DIRMEIKIS
Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
GARGŽDŲ rinkimų apygardoje Nr.31

Kazimieras Dirmeikis gimė 1950 m. rugpjūčio 7 d. Telšių rajone.
1969 m. baigė Klaipėdos m. 4-ąją vidurinę mokyklą.
1969-1972 m. tarnavo kariuomenėje.
1972 m. pradėjo dirbti žvejų kolūkyje jūreiviu, šaltkalviu.
1974 m. baigė Piarnu (Estija) jūrininkų mokyklą.
1984 m. paskirtas inžinieriumi ekonomistu.
1989 m. baigė Kauno A.Sniečkaus politechnikos institutą, kur įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.
1993 m. paskirtas laivų remonto dirbtuvių darbų vykdytoju.
1994-1995 m. studijavo ir baigė Vilniaus technikos universiteto ir Hendersono universiteto inžinerinės ekonomikos ir vadybos specialybę. Suteiktas magistro laipsnis.
1995 m. - žuvininkystės bendrovės „Baltija" valdybos narys.
1997 m. laimėjo konkursą laivų remonto dirbtuvių direktoriaus pareigoms užimti.
Nuo 1998 m. - laivų remonto dirbtuvių direktorius.
Prasidėjus atgimimui - žuvininkystės bendrovės „Baltija" iniciatyvinės grupės narys.
Nuo 2000 m. - Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos narys, Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos Etikos komisijos narys.
Vedęs. Žmona Genovaitė dirba Klaipėdos UAB „DB Firmamentum" vadybininke. Šeimoje - du sūnūs ir duktė.