Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Imantas LAZDINIS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 23

Apygarda: Varėnos - Eišiškių (Nr. 70)
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga

Gimimo data: 1944 01 09
Gyvenamoji vieta: Varėna , Varėnos raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1970 - Žietuvos žemės ūkio akademija, miškų ūkio inžinierius

Moksliniai laipsniai: Gamtos mokslų daktaras  

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų   Latvių   Lenkų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Varėnos rajono taryba  

Pagrindinė darbovietė: Aplinkos ministerija, viceministras

Visuomeninė veikla: LCS tarybos narys, Lietuvos miškininkų sąjungos narys, Lietuvos entomologų draugijos narys

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Virginija - sutuoktinis/sutuoktinė   Marius - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 12 išdavė Alytaus apskrities VMI Varėnos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Imantas Lazdinis
  2. Pagrindinė darbovietė: Aplinkos ministerija
  3. Pareigos: Viceministras
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 69867.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 19476.00 Lt 10106.00 Lt
20. Iš viso: 19476.00 Lt 10106.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
69867.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Imantas LAZDINIS
Lietuvos centro sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VARĖNOS-EIŠIŠKIŲ rinkimų apygardoje Nr.70

Imantas Lazdinis gimė 1944 m. sausio 9 d. Joniškyje.
1950-1954 m. mokėsi Joniškio rajono Jankūnų pradinėje mokykloje. 1954-1957 m. - Joniškio rajono Endriškių septynmetėje mokykloje. 1957-1961 m. - Joniškio 1-ojoje vidurinėje mokykloje.
1961-1970 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1980-1986 m. - Lietuvos žemės ūkio akademijos aspirantūroje.
1968-1977 m. - Lietuvos miškotvarkos įmonės technikas, vyresnysis inžinierius.
1977-1990 m. - Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, vėliau - vyresnysis mokslo darbuotojas ir Varėnos miško apsaugos punkto vedėjas.
1990-1996 m. - Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojas, 1996 m. - direktorius.
1996-1998 m. - Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministras, nuo 1998 m. - Lietuvos Respublikos aplinkos viceministras.
Dirbdamas Lietuvos miškų ūkio MTI apgynė mokslų kandidato disertaciją "Pušinės požievinės blakės biologiniai ypatumai ir miško ūkinė reikšmė Lietuvos pušynuose".
Laisvalaikiu domisi folkloru (griežia armonika).
Mokslų daktaras (biomedicininiai mokslai), Lietuvos Respublikos aplinkos viceministras, Lietuvos Centro sąjungos tarybos narys, Varėnos rajono tarybos narys.
Žmona Virginija (gim. 1946 m.) dirba Lietuvos automobilių kelių direkcijoje vyresniąja specialiste. Sūnus Marius (gim. 1974 m.) dirba Miškų ir saugomų teritorijų departamente vyresniuoju specialistu.