Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Alvydas MIKELIONIS

   

Apygarda: Varėnos - Eišiškių (Nr. 70)
Iškėlė: Tėvynės liaudies partija

Gimimo data: 1953 03 04
Gyvenamoji vieta: Zujūnų k. , Vilniaus raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1976 - Lietuvos žemės ūkio akademija, Inžinierius elektrikas
1971 - Veisiejų vidurinė m-la

Užsienio kalbos: Rusų   Vokiečių  

Pagrindinė darbovietė: Šiuo metu nedirbu

Visuomeninė veikla: Žemės ūkio rūmų tarybos narys, Lietuvos krikščioniškosios ūkininkų sąjungos pirmininkas

Šeimos nariai: Irena - sutuoktinis/sutuoktinė   Giedrė - vaikas   Asta - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 31 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Alvydas Mikelionis
  2. Pagrindinė darbovietė: AB "Biosintezė"
  3. Pareigos: Komercijos direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 359184.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 17306.00 Lt 9273.00 Lt
20. Iš viso: 17306.00 Lt 9273.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
6468.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
375652.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Alvydas MIKELIONIS
Tėvynės liaudies partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VARĖNOS-EIŠIŠKIŲ rinkimų apygardoje Nr.70

Alvydas Mikelionis gimė 1953 m. balandžio 4 d. Lazdijų rajone.
1960 m. pradėjo lankyti Petroškų pradinę mokyklą. 1971 m. baigęs Veisiejų vidurinę mokyklą, įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1976 m. baigęs ir įgijęs inžinieriaus elektriko specialybę, pradėjo dirbti Tauragės politechnikume dėstytoju, vėliau - Varėnos „Merkio" pūkų ir plunksnų fabrike energetiku.
Persikėlęs gyventi į Vilnių, 1978-1988 m. dirbo Vilniaus rajono žemės ūkio valdyboje vyriausiuoju inžinieriumi.
1988-1990 m. buvo Lietuvos valstybinės kalnakasybos technikos priežiūros inspekcijos inspektorius.
1990-1997 m. dirbo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje Reikalų valdybos viršininko pavaduotoju - Ūkio skyriaus viršininku. Vėliau buvo perkeltas į Ūkininkų reikalų valdybos viršininko pareigas.
990-1999 m. buvo išrinktas Lietuvos profesinių sąjungų bendrijos pirmininku, 1995-1998 m. - Lietuvos darbo federacijos valdybos pirmininku, 1994-2000 m. išrinktas Lietuvos krikščioniškosios ūkininkų sąjungos pirmininku, 1994-1998 m. - Valstybinio socialinio fondo tarybos nariu. 1992-1999 m. - Vyriausybinės trišalės darbo saugos komisijos narys, 1995-2000 m. - Žemės ūkio rūmų tarybos narys.
1997-1998 m. dirbo UAB „Santa" generalinio direktoriaus pavaduotoju, 1998-2000 m. - AB „Biosintezė" generalinio direktoriaus patarėju.
1990-1999 m. mokėsi, tobulinosi, kėlė kvalifikaciją JAV, Anglijoje, Danijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Austrijoje, Belgijoje, Suomijoje.