Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vidmantas ŽIEMELIS

   

Apygarda: Dzūkijos (Nr. 69)
Iškėlė: Tėvynės liaudies partija

Gimimo data: 1950 12 04
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1977 - VVU, Teisininkas

Užsienio kalbos: Anglų   Prancūzų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas   Lietuvos Respublikos Seimas  

Pagrindinė darbovietė: Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narys

Visuomeninė veikla: Lietuvos Bokso federacijos prezidentas, Lietuvos teisininkų draugijos narys

Pomėgiai: Literatūra    Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Laima Liucija Andrikienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Gediminas - vaikas   Jurgita - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 28 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Vidmantas Žiemelis
  2. Pagrindinė darbovietė: Lietuvos Respublikos Seimas
  3. Pareigos: Seimo narys
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 102203.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 13153.12 Lt 6736.32 Lt
20. Iš viso: 19607.12 Lt 6736.32 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
102203.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Vidmantas ŽIEMELIS
Tėvynės liaudies partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
DZŪKIJOS rinkimų apygardoje Nr.69

Vidmantas Žiemelis gimė 1950 m. gruodžio 4 d. Molėtų rajono Gališkių kaime mokytojų šeimoje. 1952 m. persikėlė į Daugus, kur gyveno iki 1964 m. Vėliau mokėsi Vilniaus 1-ojoje internatinėje mokykloje.
1969-1971 m. dirbo darbininku statybos organizacijose.
1971-1973 m. tarnavo SSRS kariuomenėje.
1973-1981 m. dirbo „Lietuvos buitinės chemijos" gamybinio susivienijimo darbininku, juriskonsultu.
1977 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.
1981-1990 m. dirbo Vilniaus transporto prokuroro padėjėju, LSSR prokuratūros Bendrosios priežiūros skyriaus prokuroru.
Iki 1989 m. buvo SSKP narys. Prasidėjus Atgimimui, iš Komunistų partijos išstojo.
1989 m. kartu su kitais bendradarbiais Lietuvos TSR prokuratūroje įsteigė Sąjūdžio grupę. 1989-1990 m. buvo Vilniaus miesto Sąjūdžio tarybos narys.
Yra Lietuvos teisininkų draugijos narys, paskelbęs straipsnių teisės ir politikos klausimais.
1990 m. buvo išrinktas Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatu, yra Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. Prisidėjo kuriant Konstituciją ir kitus svarbiausiuosius įstatymus.
1992-1996 m. buvo išrinktas Seimo nariu.
1996 m. išrinktas Seimo nariu, o gruodžio mėnesį buvo paskirtas vidaus reikalų ministru. Šias pareigas ėjo iki 1998 m. gegužės mėnesio.
1994 m. buvo stažuotėje Prancūzijoje ir Kanadoje, 1999 m. - Norvegijoje ir Švedijoje.
Moka prancūzų, rusų ir anglų kalbas.
Vedęs. Žmona Laima Liucija - Seimo narė.
Sūnus Gediminas dirba ir studijuoja Teisės akademijos magistrantūroje. Duktė Jurgita - abiturientė.
1993-1998 m. buvo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos steigėju, valdybos nariu.
Nuo 1999 m. gruodžio mėn. - Tėvynės liaudies partijos steigėjas, tarybos narys.
Nuo 2000 m. - Seimo Jungtinės Demokratų ir Tėvynės liaudies partijų frakcijos seniūnas.
2000 m. Respublikos Prezidento dekretu už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę 1999-2000 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.