Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Algirdas MONKEVIČIUS

   

Apygarda: Akmenės - Joniškio (Nr. 39), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 52

Gimimo data: 1956 03 29
Gyvenamoji vieta: Papilės mstl. , Akmenės raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1999 - Šiaulių universitetas, informatikos mokytojas
1979 - Šiaulių pedagoginis institutas, matematikos ir fizikos mokytojas
1974 - Rietavo vidurinė mokykla

Moksliniai laipsniai: Socialinių mokslų daktaras  

Užsienio kalbos: Anglų   Prancūzų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Akmenės rajono savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: Šiaulių universitetas, Socialinių mokslų fakulteto dekanas

Visuomeninė veikla: Bendrojo ugdymo tarybos prie ŠMM narys, Šiaulių apskrities švietimo tarybos narys, Šiaulių verslo inkubatoriaus tarybos narys, Akmenės Rotary klubo narys

Pomėgiai: Sodas    Žūklė   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Jovita - sutuoktinis/sutuoktinė   Audronė - vaikas   Tadas - vaikas   Algirdas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 11 išdavė Šiaulių apskrities VMI Akmenės skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Algirdas Monkevičius
  2. Pagrindinė darbovietė: Šiaulių universitetas
  3. Pareigos: Socialinių mokslų fakulteto dekanas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 72013.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 14740.00 Lt 6753.00 Lt
20. Iš viso: 14740.00 Lt 6753.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
77013.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Algirdas MONKEVIČIUS
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
AKMENĖS-JONIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.39

Algirdas Monkevičius gimė 1956 m. kovo 29 d. Rietave.
1974 m. baigė Rietavo vidurinę mokyklą ir įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos matematikos fakultetą, kurį baigė 1979 m. Įgijo matematikos ir fizikos specialybę.
1979-1983 m. dirbo mokytoju Naujosios Akmenės vidurinėse mokyklose. 1983-1985 m. - Akmenės rajono Švietimo skyriaus inspektorius. 1985-1988 m. - LKP Akmenės rajono komiteto skyriaus vedėjas. 1988-1991 m. - Maskvos visuomenės mokslų akademijos Sociologinių tyrimų centro aspirantas. 1991 m. apgynė sociologijos mokslų kandidato disertaciją, kurios tema - "Asmenybės sąmonės schematizmai: teorinės analizės ir opercionalizacijos patirtis". 1996-1999 m. Šiaulių universitete neakivaizdžiai studijavo informatiką. Įgijo informatikos mokytojo kvalifikaciją.
1991-1997 m. - Akmenės rajono Papilės S.Daukanto vidurinės mokyklos direktorius. 1995 m. suteikta antroji vadybos kategorija ir švietimo vadybos eksperto kvalifikacija. 1997-2000 m. - Akmenės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas (nuo 1998 m. rugsėjo mėn. pusė etato nepagrindinėje darbovietėje).
Nuo 1998 m. birželio mėn. iki rugsėjo mėn. - Šiaulių universiteto rektoriaus padėjėjas, atsakingas už Socialinių mokslų fakulteto įkūrimą, nuo 1998 m. rugsėjo mėn. iki 2000 m. sausio mėn. - Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto prodekanas, nuo 1999 m. gruodžio mėn. - Vadybos katedros docentas vedėjas, nuo 2000 m. balandžio mėn. - Socialinių mokslų fakulteto dekanas.
Visuomeninis darbas: 1993-1997 m. - Akmenės rajono mokyklų vadovų asociacijos pirmininkas, nuo 1995 m. - Šiaulių apskrities švietimo tarybos narys, nuo 2000 m. - Bendrojo ugdymo tarybos prie Švietimo ir mokslo ministerijos narys, Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys, Šiaulių verslo inkubatoriaus tarybos narys, Akmenės "Rotary" klubo narys, klubo viceprezidentas, 1997 m., 2000 m. išrinktas į Akmenės rajono savivaldybės tarybą.
Vedęs. Žmona Jovita Monkevičienė - direktorė. Duktė Audronė ir sūnus Tadas - Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentai, sūnus Algirdas - Papilės S.Daukanto vidurinės mokyklos 7-osios klasės mokinys.