Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Juozas ŠAKINIS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija, priešrinkiminis numeris sąraše: 41

Apygarda: Kretingos (Nr. 36)
Iškėlė: Lietuvos krikščionių demokratų partija

Gimimo data: 1946 03 19
Gyvenamoji vieta: Kretinga , Kretingos raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1977 - Valstybinis dailės institutas, mokytojas

Užsienio kalbos: Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Kretingos savivaldybės meras   Kretingos savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: Kretingos Pranciškonų gimnazija, pavaduotojas ugdymui

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Halina Irena - sutuoktinis/sutuoktinė   Neringa - vaikas   Kristina - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 21 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Kretingos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Juozas Šakinis
  2. Pagrindinė darbovietė: Kretingos Pranciškonų gimnazija
  3. Pareigos: pavaduotojas ugdymui
  4. Nepagrindinės darbovietės: UAB "Vydmantų šiluma"
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: konsultantas
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 47740.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 1400.00 Lt 463.00 Lt
20. Iš viso: 1400.00 Lt 463.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
47740.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Juozas ŠAKINIS
Lietuvos krikščionių demokratų partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KRETINGOS rinkimų apygardoje Nr.36

Juozas Šakinis gimė 1946 m. kovo 19 d. Plungės rajone, Pakutuvėnų kaime.
1964 m. baigė Aleksandravo aštuonmetę mokyklą ir įstojo į Telšių taikomosios dailės technikumo meninio medžio apdirbimo skyrių. 1972 m. įstojo į Valstybinį dailės institutą, kurį baigė 1977 m., įgydamas dailės mokytojo specialybę.
1969-1972 m. dirbo Vilniaus techninės estetikos mokslinio tyrimo institute dizaineriu, 1977-1979 m. - Klaipėdos pedagoginės mokyklos dėstytoju.
1979-1992 m. ėjo Plungės liaudies kūrybos gaminių įmonės "Minija" vyriausiojo dailininko pareigas.
1992-1996 m. dirbo dėstytoju Kretingos religijų studijų institute prie Vytauto Didžiojo universiteto.
1996 m. buvo išrinktas Kretingos rajono meru. Šias pareigas ėjo iki 2000 m.
Dabar dirba Kretingos pranciškonų gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ugdymo reikalams.