Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Tomas JOSAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 19

Apygarda: Nevėžio (Nr. 26)
Iškėlė: Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga

Gimimo data: 1940 03 07
Gyvenamoji vieta: Panevėžys

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1965 - Kauno politechnikos institutas, geležinkelių statyba

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Panevėžio miesto taryba, Panevėžio miesto meras   Panevėžio miesto taryba, tarybos pirmininkas  

Pagrindinė darbovietė: Panevėžio apskrities viršininko administracija, viršininkas

Visuomeninė veikla: NKS Panevėžio skyriaus pimininkas

Pomėgiai: Gamta    Vienatvė   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Stasė Vida - sutuoktinis/sutuoktinė   Tomas - vaikas   Aidas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 28 išdavė Panevėžio apskrities VMI Panevėžio skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Tomas Josas
  2. Pagrindinė darbovietė: Panevėžio apskrities viršininko administracija
  3. Pareigos: Viršininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 105656.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 17664.01 Lt 9226.65 Lt
20. Iš viso: 18914.13 Lt 9226.65 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
1248.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
107380.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Tomas JOSAS
Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
NEVĖŽIO rinkimų apygardoje Nr.26

Tomas Josas gimė 1940 m. kovo 7 d. Šilalės rajono Klabų kaime tarnautojų šeimoje. 1941 m. birželio 24 d. jo tėvą sušaudė besitraukiantys NKVD daliniai.
1947 m. pradėjo mokytis Tauragės rajono Batakių vidurinėje mokykloje, kurią 1960 m. baigė.
1951-1954 m. su mama buvo ištremti į Rusiją, į Tolimuosius Rytus.
1960-1965 m. mokėsi Kauno politechnikos institute, įgijo inžinieriaus išsilavinimą.
Dirbo Pabaltijo geležinkelyje, Panevėžio statybos treste.
1991 m. buvo išrinktas Panevėžio miesto tarybos pirmininku, 1995-1996 m. - miesto meru.
Nuo 1997 m. dirba Panevėžio apskrities viršininku.
Vedęs. Žmona - Stasė Vida Josienė. Užaugino du sūnus - Tomą ir Aidą.