Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Algis AVIŽIENIS
 

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 15

Apygarda: Pramonės (Nr. 17)
Iškėlė: "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga

Gimimo data: 1953 07 13
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Turi  
8.3.1 Kurios: JAV   
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra JAV -   
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1978 - Čikagos universitetas, politologija

Moksliniai laipsniai: Bakalauro laipsnis  

Užsienio kalbos: Anglų   Vokiečių   Rusų   Lenkų  

Pagrindinė darbovietė: Investuotojų Forumo Asociacija, vykdantysis direktorius

Visuomeninė veikla: Maždaug vienerių metų narystė Nacionaldemokratų partijoje(iki gegužės 2000 m.), publicistinių straipsnių rašymas

Pomėgiai: Filosofija    Istorija    Muzika    Politika   

Šeimos nariai: Rasa - sutuoktinis/sutuoktinė   Lina - vaikas   Daiva - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 10 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Algis Avižienis
  2. Pagrindinė darbovietė: Investuotojų forumas, AB Lietuvos Telekomas
  3. Pareigos: vykdantysis direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės: Nacionalinės plėtros centras
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: direktorius
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 8000.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 24242.22 Lt 11307.78 Lt
20. Iš viso: 25385.40 Lt 11478.60 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
8000.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Algis AVIŽIENIS
"Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
PRAMONĖS rinkimų apygardoje Nr.17

Algis Avižienis gimė 1953 m. tremtyje, Syktyvkare, Komijos ATSR. 1958 m. su tėvais iš Lietuvos išvyko į VFR.
Tarptautinių santykių mokslus baigė Čikagos universitete.
Penkiolika metų tarnavo JAV diplomatinėje tarnyboje Bahamų salose, Austrijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.
1995 m. savo noru išėjo iš JAV tarnybos, kad galėtų tarnauti atgimstančiai nepriklausomai Lietuvai. 1995-1997 m. buvo Lietuvos investicijų agentūros generalinis direktorius. Nuo 1997 m. - konsultantas užsienio politikos, investicijų ir viešųjų ryšių klausimais.