Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Arnoldas MACKEVIČIUS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos laisvės sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 12

Apygarda: Kalniečių (Nr. 15)
Iškėlė: Lietuvos laisvės sąjunga

Gimimo data: 1949 04 01
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1985 - Kauno politechnikos institutas, inžinierius ekonomistas
1977 - Kauno spec. vid. milicijos mokykla, teisininkas

Užsienio kalbos: Rusų   Lenkų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: nebuvau  

Pagrindinė darbovietė: VRM pensininkas

Visuomeninė veikla: Lietuvos laisvės sąjungos Kauno m. skyriaus iždininkas

Pomėgiai: Dvikovinės sporto šakos ir teisėjavimas joms   

Šeimyninė padėtis: Išsiskyręs

Šeimos nariai: Romanas - vaikas   Aroldas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 17 išdavė Kauno apskrities VMI

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Arnoldas Mackevičius
  2. Pagrindinė darbovietė: VRM pensininkas
  3. Pareigos:
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 1, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 82948.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 19069.26 Lt 0.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
66984.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Arnoldas MACKEVIČIUS
Lietuvos laisvės sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KALNIEČIŲ rinkimų apygardoje Nr.15

Arnoldas Mackevičius gimė 1949 m. Kauno rajono Ramučių kaime darbininkų šeimoje. 1978 m. baigė Kauno specialiąją vidurinę milicijos mokyklą. 1985 m. Kauno politechnikos institute įgijo inžinieriaus-ekonomisto kvalifikaciją. Iki 1974 m. dirbo autoūkyje nr.2 vyr. mechaniku. Nuo 1974 m. buvo priimtas dirbti į vidaus reikalų sistemą. 1995 m. baigė tarnybą būdamas Kauno miesto Egzaminų ir transporto sektoriaus viršininko pavaduotojas.
Nuo 1995 m. - Lietuvos laisvės sąjungos narys, Lietuvos laisvės sąjungos Kauno miesto skyriaus pirmininko pavaduotojas.
Visuomeniniais pagrindais dirbo kovinių sporto šakų treneriu, išugdė ne vieną tarptautinių turnyrų nugalėtoją, sūnų Romaną - Europos kikbokso čempionu. Teisėjauja penkioms kovinėms sporto šakoms.
Turi du sūnus - Romaną ir Arnoldą.