Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vladislav JANKOVSKIJ

   

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr. 58)
Iškėlė: Išsikėlė pats

Gimimo data: 1957 05 12
Gyvenamoji vieta: Sadūniškių k. , Vilniaus raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1976 - Žemės ūkio technikumas, agronomas

Užsienio kalbos: Rusų   Lenkų  

Pagrindinė darbovietė: UAB ''Ušna'', vadybininkas

Šeimos nariai: Leokadija - sutuoktinis/sutuoktinė   Anna - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 24 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Vladislav Jankovskij
  2. Pagrindinė darbovietė: Ūkininkas, UAB ''Ušna''
  3. Pareigos: vadybininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 34502.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 0.00 Lt 0.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
4500.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
34002.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Vladislav JANKOVSKIJ
išsikėlęs kandidatu
į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TRAKŲ-ELEKTRĖNŲ rinkimų apygardoje Nr. 58

Vladislav Jankovskij gimė 1957 m. gegužės 12 d. Trakuose, darbininkų šeimoje.
1964 m. pradėjo lankyti Trakų vidurinę mokyklą ir 1972 m. ją baigė. Tais pačiais metais įstojo į Žemės ūkio technikumą Vilniaus rajono Baltojoje Vokėje. 1976 m. baigė šį technikumą ir įgijo agronomo specialybę.
1976-1978 m. dirbo Trakų rajono kolūkyje "Akmena" brigadininku.
1978-1981 m. dirbo Balceriškio tarybiniame ūkyje agronomu.
1981-1983 m. dirbo Vilniaus rajone "Lietuvos buitinės chemijos" meistru.
1983-1992 m. dirbo Vilniaus rajono Veliučionių specialiojoje mokykloje direktoriaus režimo reikalams pavaduotoju.
Nuo 1994 m. iki šiol dirba UAB "Ušna" vadybininku, ūkininkauja.
Vedęs. Turi tris dukteris: dvi ištekėjusios, trečioji - Kalvelių S.Moniuškos vidurinės mokyklos XII klasės moksleivė. Turi du anūkus ir anūkę.