Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Antanas ABAKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvių tautininkų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 45

Apygarda: Šiaulių kaimiškoji (Nr. 45)
Iškėlė: Lietuvių tautininkų sąjunga

Gimimo data: 1961 09 29
Gyvenamoji vieta: Medragių k. , Šiaulių raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1985 - Rietavo t.ū.technikumas, Tech.mechanikas

Užsienio kalbos: Rusų  

Pagrindinė darbovietė: Medragių k., Raudėnų sen., Šiaulių raj., ūkininkas

Visuomeninė veikla: Ūkininkų sąjunga, kredito unija

Pomėgiai: Literatūra    Poezija   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Lineta Abakienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Darius - vaikas   Ramunė - vaikas   Aušra - vaikas   Linas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 10 išdavė Šiaulių apskrities VMI Šiaulių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Antanas Abakas
  2. Pagrindinė darbovietė: Ūkininkas
  3. Pareigos:
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 6, tarp jų išlaikytinių: 4, iš jų iki 18 metų: 4.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 49690.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 0.00 Lt 0.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
49690.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Antanas ABAKAS
Lietuvių tautininkų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE rinkimų apygardoje Nr.45

Antanas Abakas gimė 1961 m. rugsėjo 29 d. tuometinio Užvenčio rajono Andrietiškių kaime (dabar Kelmės rajonas).
Mokėsi Šiaulių rajono Jonelaičių aštuonmetėje ir Dirvonėnų vidurinėje mokyklose, pastarąją 1980 m. baigė. Pradėjo dirbti Kuršėnų miškų ūkio gamybinio susivienijimo Ilgšilio girininkijoje darbininku. Vėliau dirbo eiguliu bei mokėsi neakivaizdžiai Rietavo žemės ūkio technikume techniko mechaniko specialybės. 1987 m. pradėjo dirbti Šiaulių rajono Dirvonėnų ryšių skyriuje operatoriumi, o vėliau dirbo skyriaus viršininku.
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, vienas pirmųjų rajone pagal Valstiečių ūkio įstatymą pasiėmė žemės ir pradėjo ūkininkauti Šiaulių rajono Raudėnų seniūnijos Medragių kaime.
A. Abakas mėgsta kūrybą, yra Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, savo kūrybą yra spausdinęs rajono ir respublikos žiniasklaidos leidiniuose, almanachuose.
Nuo 2000 m. Lietuvių tautininkų sąjungos narys, Ūkininkų sąjungos narys. Aktyviai domisi žemės ūkio problemomis.
Vedęs. Žmona - Lineta, sūnūs - Darius (1991 m.) ir Linas (1999 m.), dukterys - Ramunė (1992 m.) ir Aušra (1996 m.).