Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Kęstutis Vaclovas BARAVYKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvių tautininkų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 42

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr. 58)
Iškėlė: Lietuvių tautininkų sąjunga

Gimimo data: 1936 02 23
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1959 - Vilniaus valstybinis universitetas, Inžinierius geologas

Užsienio kalbos: Anglų   Lenkų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Trakų miesto taryba, deputatas  

Pagrindinė darbovietė: UAB projektavimo konstravimo firma "IRSA", l.e.direktorius

Visuomeninė veikla: Vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro "Gamtos broliai" tarybos pirmininkas

Pomėgiai: Buriavimas   

Šeimos nariai: Irena - sutuoktinis/sutuoktinė   Rasa Vėtra Zinkevičienė - vaikas   Žemyna Aistė Baravykaitė - vaikas   Vaclovas Baravykas - vaikas   Gediminas Girčys - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 16 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Kęstutis Vaclovas Baravykas
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB PKF "Irsa"
  3. Pareigos: L.e.p.direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės: UAB IF "Burė"
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Prižiūrėtojas
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 4020.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 1222.95 Lt 33.68 Lt
20. Iš viso: 3157.05 Lt 33.68 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
2462.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
6482.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Kęstutis Vaclovas BARAVYKAS
Lietuvių tautininkų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TRAKŲ-ELEKTRĖNŲ rinkimų apygardoje Nr.58

Kęstutis Vaclovas Baravykas gimė Pasvalyje mokytojų šeimoje.
Vidurinę mokyklą baigė Kaišiadoryse. 1959 m. Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos fakultete baigė inžinerinės geologijos mokslus ir buvo paskirtas dirbti į Kauną, į Pramoninės statybos projektavimo institutą.
1961 m. grįžo į Vilnių. Dirbdamas hidrogegologinėje ekspedicijoje, pasirinko artezinių šulinių remonto bei rekonstrukcijos darbų specializaciją, rašė Kauno ir kitų naujų vandenviečių sandaros ataskaitas. Vėliau dirbo "Sojuzkurortprojekte" ir atliko tyrinėjimo darbus, Geologijos valdyboje dirbo inžinieriumi.
1971 m. persikėlė gyventi į Trakus. Pradėjo dirbti Rūdiškių medžio apdirbimo kombinate ir buvo paskirtas Miškinių cecho vadovu. Perėjęs dirbti į Trakų darbų vykdytojo barą, ėjo vyriausiojo inžinieriaus pareigas. 1973-1974 m. žinias gilino Vilniaus statybos technikumo Pramoninės civilinės statybos skyriuje, 1974 m. tobulinosi Komunalinio ūkio ministerijos organizuotuose darbų vykdymo projektų sudarymo kursuose bei atsakingų už kėlimo mechanizmų eksploatavimą darbuotojų kursuose.
Nuo 1974 m. vadovavo Komunalinių įmonių kombinato Miesto gerbūvio skyriui. Ten dirbdamas dar gilino žinias Energetikos ministerijos organizuotuose atsakingų už elektros ūkį darbuotojų kursuose.
1986 m. buvo pakviestas dirbti darbų vykdytoju į stambiausią Trakų paveldo objektą, į Trakų salos pilį. Jį pakvietė Kultūros paminklų restauravimo trestas.
Keturis sezonus - iki 1980 m. su dvidešimčia brigados darbininkų buvo siunčiamas restauruoti Maskvos kremliaus mūrų. Išugdžius brigados pajėgas, buvo įkurtos Trakų restauravimo dirbtuvės. K.V.Baravykui buvo patikėta joms vadovauti.
Nuo 1982 m. dirbo įvairius darbus Trakų turistinėje bazėje, kuri buvo įsikūrusi Užutrakyje, buvusiame grafo Tiškevičiaus dvare.
1991 m. buvo išrinktas Trakų miesto tarybos deputatu.
Kūrybinis ir gamybinis darbas paviliojo jį vykti į Šalčininkus, kur "Stikloplastikos" gamykla gamino burlaivio dalis.
Ne svetimas jam ir laikraštininko darbas. Dirbo "Lietuvos aide", redagavo "Litą", rašė į Trakų "Galvę", į "Dienovidį", į "Tautininkų žinias". Ragavo ir teoretiko duonos: 1994-2000 m. dalyvavo rašant daugelį analitinių darbų apie mažąjį transportą. Laimėjo konkursą, pasiūlęs velomobilio idėją.
Šiuo metu vadovauja nedidelei projektavimo ir konstravimo firmai.
Mėgstamiausia sporto ir turizmo rūšis - buriavimas, to yra išmokęs ne vieną dešimtį jaunuolių.
Vedęs. Žmona Irena dirba Vilniaus rajono savivaldybėje teritorijų planavimo architekte. Užaugino keturis vaikus.