Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Vytautas EIDUKAITIS
 

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvių tautininkų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 12

Apygarda: Kretingos (Nr. 36)
Iškėlė: Lietuvių tautininkų sąjunga

Gimimo data: 1948 10 06
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1978 - Gagarino v. karo akademija, Strateginės aviacijos esk. vadas
1972 - Tambovo aukštoji karo lakūnų m-la, Lakūnas-inžinierius

Užsienio kalbos: Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas:   

Pagrindinė darbovietė: Laikinai nedirbu

Visuomeninė veikla: Teritorinės gynybinės sistemos kūrimas, Tautininkų sąj. Nacion. saug. komit.

Pomėgiai: Skraidymas    Žvejyba   

Šeimos nariai: Svetlana - sutuoktinis/sutuoktinė   Henrika - vaikas   Vytautas - vaikas   Renata - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 11 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Vytautas Eidukaitis
  2. Pagrindinė darbovietė:
  3. Pareigos: Pensininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 492475.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 6123.84 Lt 0.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
492475.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Vytautas EIDUKAITIS
Lietuvių tautininkų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KRETINGOS rinkimų apygardoje Nr.36

Vytautas Eidukaitis, atsargos karo lakūnas, pulkininkas, gimė 1948 m. spalio 6 d. Vilkaviškio rajono Virbalio miestelyje.
1968 m. baigė Virbalio vidurinę mokyklą.
1969 m. su šeima persikėlė gyventi į Kretingą.
1972 m. baigė Tambovo aukštąją karo lakūnų mokyklą. Mokėsi Maskvos lakūnų karo akademijoje. Afganistano karo dalyvis, aviacijos eskadrilės vadas.
1988 m. rugsėjo 25 d. Sąjūdžio būstinėje užsiregistravo savanoriu.
Nuo 1989 m. buvo Komisijos prie Lietuvos Auk�čiausiosios Tarybos Prezidiumo Lietuvos jaunuolių karinės tarnybos klausimais narys. Atstovavo komisijai Kaukaze, Karabache iki 1992 m., kol į Lietuvą grįžo visi Lietuvos jaunuoliai, tarnavę sovietinėje armijoje.
Pagal Sąjūdžio ir Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos mandatą palaikė ryšius su Kaukazo liaudies frontais, jų lyderiais, kuravo per 6 tūkst. Lietuvos jaunuolių, tarnavusių Kaukaze.
Nuo 1991 m. lapkričio dirbo su Čečėnijos Respublikos prezidentu Dž.Dudajevu. 1992 m. organizavo V.Landsbergio ir Dž.Dudajevo susitikimą Palangoje, 1993 m. - Vilniuje.
Dokumentinę 1991 m. sausio 13 d. ir sausio 14-15 d. įvykių medžiagą asmeniškai pateikė Armėnijos ir Azerbaidžano Aukščiausiosioms Taryboms ir liaudies frontams.
Sunkiu Lietuvai metu, 1989-1992 m., pristatė į Lietuvą didelį kiekį sprogstamosios medžiagos granatoms gaminti, automatinių ginklų besikuriančioms krašto apsaugos struktūroms.
1993 m. Dž.Dudajevo pavedimu atliko operaciją gelbstint Gruzijos prezidentą Z.Gamsachurdiją iš Rusijos specialiųjų tarnybų rankų.
1994 m. organizavo R.Ozolo vadovaujamos Lietuvos Seimo deputatų grupės vizitą Grozne.
1994-1996 m. buvo Čečėnijos išsilaisvinimo kovų dalyvis, Dž.Dudajevo bendražygis. 1995 m., karo pradžioje, išgelbėjo iš Rusijos specialiųjų tarnybų Dž.Dudajevo šeimą, pervežė į Lietuvą.
1998 m. išgelbėjo V.Grodį ir grąžino jį į Lietuvą.
Nuo 1992 m. Lietuvių tautininkų sąjungos narys. Nuo 1999 m. Lietuvos atsargos karininkų sąjungos Teritorinės gynybos projekto pirmininkas.
Už gelbėjimo darbus Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo apdovanotas Garbės ordinu; pirmojo Gruzijos prezidento Z.Gamsachurdijos - asmeniniu ginklu; Čečėnijos prezidento Dž.Dudajevo - durklu ir kalniečių atributika; Lietuvos Respublikos Prezidento V.Adamkaus - padėkos raštu.
Vedęs, turi tris vaikus.