Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Algis Povilas KASPERAVIČIUS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvių tautininkų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 11

Apygarda: Šeškinės (Nr. 6)
Iškėlė: Lietuvos nacionaldemokratų partija

Gimimo data: 1942 01 16
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1975 - Vilniaus valstybinis universitetas, Istorikas

Moksliniai laipsniai: Humanitarinių mokslų daktaras  

Moksliniai vardai: Docentas  

Užsienio kalbos: Prancūzų   Rusų   Lenkų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas:   

Pagrindinė darbovietė: Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Naujosios istorijos katedros docentas

Visuomeninė veikla: Dalyvavau Sąjūdyje, nacionaldemokratiniame judėjime "Už nepriklausomą Lietuvą"

Pomėgiai: Ėjimo sportas    Kelionės Lietuvos miškais   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Regina - sutuoktinis/sutuoktinė   Gediminas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Algis Povilas Kasperavičius
  2. Pagrindinė darbovietė: Vilniaus universitetas
  3. Pareigos: Docentas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 50810.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 7199.52 Lt 3277.04 Lt
20. Iš viso: 7199.52 Lt 3277.04 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
50810.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Algis Povilas KASPERAVIČIUS
Lietuvos nacionaldemokratų partijos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŠEŠKINĖS rinkimų apygardoje Nr.6

Algis Povilas Kasperavičius gimė 1942 m. sausio 16 d. Berčiūnuose, Panevėžio rajone ūkininko šeimoje. Tėvas tarnavo Nepriklausomos Lietuvos policijoje; 1940 m. pabaigoje grįžęs į gimtinę, o 1944 m. vasarą išėjęs į frontą tėvas represijų išvengė.
1963 m. baigė Vilniaus technologinį technikumą, dirbo Vilniaus ir Panevėžio stiklo fabrikuose. 1968-1970 m. tarnavo armijoje. Neakivaizdiniu būdu mokėsi ir 1975 m. su pagyrimu baigęs Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą pradėjo dirbti dėstytoju šiame fakultete. 1979-1981 m. buvo Maskvos universiteto aspirantas, apgynė mokslų kandidato disertaciją iš XX amžiaus Prancūzijos istorijos. Nuo 1991 m. - docentas. Parašė knygą apie XVIII a. pabaigos Prancūzijos revoliuciją, per 30 mokslinių straipsnių paskelbė lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Daugiausia tyrinėjo 1918-1940 m. Nepriklausomos Lietuvos politinės raidos problemas. Nuo 1989 m. aktyviai rengia naujus vadovėlius Lietuvos mokykloms. Vienas ir su bendraautoriais parašė 12 vadovėlių ir mokymo priemonių, tarp jų jau tris kartus išleistą "Naujausiųjų laikų istoriją" 10 klasei.
Dalyvavo Lietuvos sąjūdžio veikloje, 1993 m. - Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos pirmininko pavaduotojas, nušalintas kartu su kitais šios tarybos nariais "už trukdymą kurti konservatorių partiją". Vienintelė partija, kurios narys buvo ir yra, - R.Smetonos vadovaujama Lietuvos nacionaldemokratų partija. Paskelbė per 100 publicistinių straipsnių, kuriuose nuosekliai pasisako prieš ekonominį liberalizmą (kriminalinį kapitalizmą), pataikavimą užsienio jėgoms atsižadant Lietuvos interesų, aukštųjų teisėjų ir valdininkų privilegijas, už eilinių piliečių saugumą bei normalias gyvenimo sąlygas, palaiko nuvertėjusių indėlių kompensavimą. Rinkiminis šūkis - Lietuva - pirmiausia!