Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Arūnas BĖKŠTA

   

Apygarda: Senamiesčio (Nr. 2)
Iškėlė: Išsikėlė pats

Gimimo data: 1955 05 11
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1978 - Vilniaus universitetas, fizika

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų   Lenkų  

Pagrindinė darbovietė: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, ministras

Visuomeninė veikla: Suaugusiųjų švietimo asociacijos narys

Šeimos nariai: Vida - sutuoktinis/sutuoktinė   Kristina - vaikas   Kamilė - vaikas   Augustinas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 09 išdavė

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Arūnas Bėkšta
  2. Pagrindinė darbovietė: LR Kultūros ministerija
  3. Pareigos: ministras
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 19834.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 25207.08 Lt 13516.92 Lt
20. Iš viso: 25367.39 Lt 13516.92 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
17600.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Arūnas BĖKŠTA
išsikėlęs kandidatu
į Lietuvos Respublikos Seimo narius
SENAMIESČIO rinkimų apygardoje Nr.2

Arūnas Bėkšta gimė 1955 m. gegužės 11 d. Palangoje. 1978 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo fiziko specialybę.
1985-1992 m. dirbo Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro Mokslinio tyrimo skyriaus vedėju, 1992-1994 m. - Kultūros ministerijos Kultūros paveldo departamento direktoriumi, 1995 m. - kultūros ministro konsultantu, 1994-1997 m. buvo Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojas, Prano Gudyno restauravimo centro vadovas, 1997 m. - kultūros viceministras.
1997-1999 m. dirbo Atviros Lietuvos fondo Naujų bendruomenės lyderių ugdymo programos koordinatoriumi, 1998-1999 m. - Tarptautinio kultūros paveldo apsaugos tyrimo centro (ICCROM) regioninės programos koordinatoriumi. 1999 m. buvo Baltijos-Amerikos partnerystės programos direktorius.
Nuo 1999 m. - Lietuvos kultūros ministras.
A.Bėkšta vadovavo darbo grupėms, parengusioms Lietuvos kultūros politikos nuostatų projektą ir Kilnojamųjų kultūros vertybių, Muziejų, Bibliotekų įstatymus, Antikvarinės prekybos, aukcionų, kultūros vertybių išvežimo taisykles. Vadovavo Lietuvos delegacijai diplomatinėje konferencijoje, skirtoje priimti tarptautinę UNIDROIT konvenciją dėl pavogtų ir neteisėtai išvežtų kultūros vertybių grąžinimo (1995 m.), vienas iš Lietuvos kultūros politikos nacionalinio pranešimo Europos Tarybai (1997 m.) autorių; Europos Tarybos ekspertų grupės, vertinusios Kroatijos kultūros politiką, narys (1997-1998 m.).
Konsultuoja ir skaito paskaitas šiomis temomis: strateginis planavimas ir valdymas, projektų valdymas, grupių sprendimai, motyvacija, lyderiavimas.
Moka anglų, rusų, lenkų kalbas.
Vedęs. Žmona Vida. Turi tris vaikus - dvi dukteris ir sūnų.