Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Viktor USPASKICH

   

Apygarda: Kėdainių (Nr. 43), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Išsikėlė pats

Gimimo data: 1959 07 24
Gyvenamoji vieta: Kėdainiai , Kėdainių raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1993 - Plechanovo Rusijos ekonomikos akademija, ekonomistas

Moksliniai laipsniai: Magistras  

Užsienio kalbos: Rusų  

Pagrindinė darbovietė: Koncernas UAB "Vikonda", prezidentas

Visuomeninė veikla: Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidentas

Pomėgiai: Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Jolanta Blažytė - sutuoktinis/sutuoktinė   Laura Uspaskich - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 09 išdavė Kauno apskrities VMI Kėdainių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Viktor Uspaskich
  2. Pagrindinė darbovietė: Koncernas UAB "Vikonda"
  3. Pareigos: Prezidentas
  4. Nepagrindinės darbovietės: UAB "Songailai"
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Komercijos direktorius
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 60571532.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 7462.58 Lt 3245.05 Lt
20. Iš viso: 39234.58 Lt 8465.05 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
281040.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
60341680.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Viktoras USPASKICH
išsikėlęs kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KĖDAINIŲ rinkimų apygardoje Nr.43

Viktoras Uspaskich gimė 1959 m. Šiaurėje, Archangelsko srityje, nedidelėje Urdomos gyvenvietėje, miško darbininko šeimoje.
Baigęs Urdomos mokyklą, 1976 m. pradėjo dirbti dujotiekio "Šiaurės pašvaistė" statyboje. 1977 m. išėjo iš armiją. 1979 m., atitarnavęs armijoje, vėl grįžo į tą pačią darbovietę. Dalyvavo statant daugelį tarptautinių magistralinių dujotiekių ir naftotiekių įvairiose šalyse, darbas buvo susijęs su komandiruotėmis.
Į Lietuvą pirmą kartą atvyko 1985 m. - buvo komandiruotas į dujotiekio statybą Panevėžio rajone. Po kelių mėnesių kaip specialistas buvo komandiruotas į dujotiekio statybą Suomijoje. Grįžęs iš Suomijos, tęsė darbą Panevėžyje. 1987 m. tuometinės Lietuvos Vyriausybės buvo pakviestas likti Lietuvoje ir tiesti dujotiekį į Kėdainius. Jam buvo pasiūlyta surinkti specialistus ir vadovauti dujotiekio statybai. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, tapo Lietuvos piliečiu.
Prieš 10 metų Kėdainiuose įregistravo pirmąją būsimojo koncerno įmonę - UAB "Efektas". Šiuo metu jo vadovaujamame koncerne "Vikonda" dirba 4000 žmonių.
Dirbdamas mokėsi neakivaizdiniu būdu Plechanovo liaudies ūkio institute Maskvoje ir Kauno technologijos universitete, studijavo ekonomiką. 1999 m. baigė magistrantūrą Kauno technologijos universitete, apgynė diplominį darbą ir įgijo ekonomikos magistro laipsnį. Šiais metais įstojo į Kauno technologijos universiteto doktorantūrą.
Be savo tiesioginės veiklos koncerne "Vikonda", užsiima ir visuomenine veikla. Nuo 1997 m. - Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidentas. Taip pat yra išrinktas Kėdainių "Rotary" klubo prezidentu.
Turi šeimą. Žmona baigė Kauno politechnikos institutą, dirba koncerno "Vikonda" komercijos direktore. Augina septynerių metų dukrą Laurą. Iš pirmosios santuokos turi du vaikus. Duktė Julija mokosi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Sūnus Edvardas - vidurinės sporto mokyklos moksleivis.