Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Antanas BASKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą", priešrinkiminis numeris sąraše: 11

Apygarda: Vakarinė (Nr. 27)
Iškėlė: Išsikėlė pats

Gimimo data: 1936 02 22
Gimimo vieta: Marijampolė
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1960 - Kauno politechnikos institutas, skaič.maš.

Moksliniai laipsniai: Daktaras  

Moksliniai vardai: Vyr. mokslinis bendradarbis  

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: LR Seimas  

Pagrindinė darbovietė: Matematikos ir informatikos institutas, vyresnysis mokslinis bendradarbis

Visuomeninė veikla: Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Gražina Marija - sutuoktinis/sutuoktinė   Simas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 01 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Antanas Baskas
  2. Pagrindinė darbovietė: Matematikos ir informatikos institutas
  3. Pareigos: vyr. mokslinis bendradarbis
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 114218.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 5978.96 Lt 2700.74 Lt
20. Iš viso: 12858.88 Lt 2700.74 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
7835.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
112753.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Antanas BASKAS
išsikėlęs kandidatu
į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VAKARINĖJE rinkimų apygardoje Nr.27

Antanas Baskas, kaip ir jo tėvai, gimė Marijampolėje. Motina buvo siuvėja, užaugino tris sūnus. Tėvas - Marijampolės sporto pradininkas, 1932-1983 m. - cukraus fabriko šaltkalvis; politinis kalinys.
A.Baskas baigė Marijampolės berniukų gimnaziją, Kauno politechnikos institutą. Dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų (kompiuterių) konstravimo biure laborantu, techniku, inžinieriumi, laboratorijos, skyriaus viršininku.
Buvo vienas iš susivienijimo "Sigma", kurį sudarė konstravimo biurai, gamyklos, tarp jų ir Panevėžio, pradininkų, kompiuterio "Rūta-110" vyriausiojo konstruktoriaus pirmasis pavaduotojas.
1966 m. pradėjo dirbti Mokslų akademijoje. 1966-1992 m. dirbo dabartiniame Matematikos ir informatikos institute inžinieriumi, moksliniu bendradarbiu, Valdymo sistemų skyriaus vadovu. 1973 m. apgynė daktaro disertaciją programinio valdymo metodų tema.
Daug metų buvo Lietuvos Respublikos automatizuotų valdymo sistemų vyriausiųjų konstruktorių tarybos narys, sąjunginės Mokslų akademijos Duomenų bazių valdymo sistemų komisijos narys, Sprendimų priėmimo grupės pirmininkas, Tarptautinės kompiuterininkų asociacijos narys.
Parašė daugiau kaip 300 straipsnių, kurių dauguma išspausdinti laikraščiuose, žurnaluose, mokslo leidiniuose. Skaitė pranešimus užsienio universitetuose, tarptautinėse konferencijose.
1994 m. už profesionalumą ir pilietiškumą vykdant Seimo nario pareigas suteiktas Kentukio pulkininko garbės vardas - aukščiausiasis JAV Kentukio valstijos apdovanojimas. Jis įteiktas JAV Prezidentui L.B.Johnson, pirmajam kosmonautui J.Glenn, anglų premjerui W.Churchill.
Yra krikščioniškosios etikos išpažintojas, sodininkas. Dainavo choruose kaip solistas, žaidė futbolą Lietuvos čempionatuose.
Žmona - Dailininkų sąjungos narė. Sūnus - krašto apsaugos kapitonas.